Com parlar-los de la religió catòlica

El filòsof Francesc Torralba, autor del llibre Ah!, sí? Com parlar de Déu als infants (Ed. Claret), recomana seguir sis pautes per acostar les criatures a la religió catòlica.

1. Llenguatge icònic. A través de bones imatges. Déu com una orella immensa que escolta tothom.

2. Llenguatge narratiu.Com en la paràbola del fill pròdig, un exemple del perdó i de l'amor del pare envers els fills.

3. Llenguatge audiovisual. A través de productes audiovisuals que mostrin el sentit del misteri.

4. Identificar el que és essencial.El vincle íntim amb Déu, un Déu que és amor.

5. Repetició de frases.Perquè només amb la repetició queda ancorat en l'ànima el sentiment.

6. Referents que viuen l'experiència religiosa. I que milloren el món, com Pere Casaldàliga i Teresa de Calcuta.