Un parc amb vegetació singular

El Phytolacca dioica, bellaombra en català, és un dels arbres més espectaculars del parc i el que té la soca més gran. Se situa a la zona nord-est de la Torre Arnús i es tracta d'un exemplar centenari, plantat pels antics propietaris de Ca l'Arnús: "Es tractava de persones cultes, amants de les últimes novetats científiques i botàniques. Sovint eren col·leccionistes, per això en el mateix parc també trobem altres espècies singulars, com un margalló centenari amb tretze peus ( Chamaerops humilis ), una nolina ( Nolina stricta ) o un pi pinyer ( Pinus pinea ), entre d'altres", explica Jordi Bordanove.

La vegetació excepcional del parc està formada per més d'un centenar d'arbres, arbustos i altres plantes diferents. Si tenen un senyal groc es tracta d'un exemplar amb notable valor botànic, ja sigui perquè és una espècie de característiques o edat extraordinàries, perquè n'hi ha poques o per altres particularitats que la fan única.