FLORS DE BACH

Les millors converses, en els pitjors moments