FLORS DE BACH

Quan triguem a dir la paraula clau?