FORA DE CLASSE

L’esfera dels canvis

Aquest ha estat un curs que ha tingut canvis importants. En realitat, i això és subjectiu, sempre tinc la sensació que estem fent canvis. Els més destacats són que ja hem avaluat per competències, o almenys les notes han incorporat la nova nomenclatura, en què hem passat de dir que l’alumne té un “notable” a dir que “el seu assoliment és notable”. I que el concepte de “bé” se l’ha menjat “l’assoliment satisfactori”.

El camí que se’ns marca per al futur és el de fer desaparèixer les xifres en les valoracions d’aprenentatge per transformar-les en missatges conceptuals. Als professors també se’ns demana ara que, per a cada alumne, a més de decidir el seu grau d’assoliment competencial, li fem un comentari escrit de cada assignatura perquè s’acabi d’explicar el que potser no es pot interpretar només amb la nova nomenclatura.

D’entrada, això ens suposa una dedicació de força més temps a l’hora d’introduir les notes. De fet, els professors estem acostumats al fet que els canvis normalment suposin més hores de feina. Quan penso en tots els canvis que porto acumulats al llarg dels meus anys d’experiència m’adono que això de la vocació és una aixecada de camisa.

Un altre dels canvis sonats d’aquest curs és que aquestes noves notes s’han hagut d’introduir en un nou programa. Hem passat de l’antic Saga a l’actual, que es diu Esfer@. El Saga ja tenia fama de fallar quan menys t’ho podies esperar. Era un clàssic l’escena de tots els professors reunits en avaluació final observant hipnòticament la pissarra digital, esperant lentament que passés de pantalla per repassar les notes dels alumnes. De l’Esfer@ no en faré més sang de la que ja n’hem fet els professors entre nosaltres.

En realitat, a les famílies no els preocupa en absolut, però crec que la reflexió mereix fer-se en veu alta. ¿Com pot ser que es decideixi fer un canvi tan important, amb tot el volum d’informació que això suposa, i que la quantitat d’errors i problemes que ens ha ocasionat no s’hagi pogut preveure abans? Intentar avaluar aquesta vegada sí que ens ha costat més temps del que és suportable. I evidentment això fa que critiquem tot el sistema. Fa anys que seguim la moda dels canvis amb l’esperança d’assolir més bons resultats, però, vista l’experiència d’aquest any, de moment, només han estat uns canvis i prou.