Cristina Serret

Que ve l’anticicló!

T’agrada la informació meteorològica? Els homes i les dones del temps fan prediccions diàries i ens les mostren amb els mapes meteorològics. Sovint en aquests mapes hi veiem unes línies que dibuixen cercles i s’acompanyen d’una lletra A. Són els anticiclons. Amb la col·laboració d’Aleix Serra, meteoròleg del Servei Meteorològic de Catalunya

Que ve l’anticicló! / MARTA CAYUELA Zoom

Què és un anticicló?

Per entendre què és un anticicló has de saber que l’aire, encara que no ho sembli, pesa. La Terra està envoltada per una capa de gasos, l’atmosfera, que té un pes determinat. Aquest pes és el que provoca la pressió atmosfèrica, i pateix petites variacions que fan que el temps sigui canviant. Un anticicló és un fenomen que es produeix quan la pressió atmosfèrica d’una zona és més alta que la del seu voltant.

Què passa quan estem sota l’efecte anticiclònic?

Si és estiu, tindrem sol i calor. En el cas que l’anticicló ens enviï vent del nord, les temperatures seran més moderades. Si ens envia vent del sud, podem tenir onades de calor. L’anticicló d’hivern ens porta temperatures fredes a les zones baixes i suaus en llocs més enlairats. A més, és responsable de la boira de Ponent.

Did you know?

Anticyclones can be very large and extend over an area thousands of kilometers wide

¿Els anticiclons són el contrari dels ciclons?

Sí. Els ciclons, borrasques o depressions són zones de baixes pressions, i estan associats a la inestabilitat: solen anar acompanyats de núvols, pluja, vent o neu. En definitiva, el que en diem “mal temps”.

Not only in summer

Anticyclonic episodes are common in Catalonia, especially in winter

Com es representen?

Als mapes del temps l’anticicló s’identifica amb una lletra A envoltada d’unes línies, anomenades isòbares, que representen la pressió atmosfèrica. Solen estar molt separades i n’hi ha poques. En canvi, quan s’acosta un cicló les veiem molt juntes. En aquest cas, la seva presència s’indica amb la lletra B.