DOCTORA SETCIÈNCIES

Pèndol de Foucault

Pèndol de Foucault Zoom

Material:
Un imant potent
Un bocí de cordill
Un tub de paper d’alumini

Abans de començar a construir el pèndol, comproveu que el paper d’alumini no atrau l’imant: passeu-l'hi per sobre i veureu que no produeix cap efecte.

Després, lligueu l’imant a un dels extrems del cordill.
Ara, comproveu el funcionament del pèndol: agafeu l’extrem del cordill i deixeu el pèndol en una situació que no sigui d’equilibri, i veureu que va oscil·lant fins que, al cap d’un temps, s’atura. Això es deu a la transferència d’energia amb l’aire per fregament.

Tot seguit feu el mateix, però amb el tub de paper d’alumini a sota del pèndol, i veureu que també s’atura, però sense fer tantes oscil·lacions.Què ha passat?Quan l’imant es gronxa lluny del paper d’alumini, s’acaba aturant perquè frega amb l’aire. Però quan l’imant es gronxa sobre el paper d’alumini, provoca uns corrents elèctrics a l’interior d’aquest paper. Aquests corrents elèctrics creen un camp magnètic que fa força sobre l’imant i el frena més ràpidament.