Una normativa estricta

Hi ha una normativa estricta en relació a l'educació en el lleure. Estableix, per exemple, la composició dels equips d'educadors, especificant que un mínim del 40% de l'equip ha de tenir el títol pertinent. També es regulen les activitats fisicoesportives a l'aire lliure, amb la titulació adequada.