10 motius per jugar. Els beneficis del joc

Desperta la curiositat, el motor de l'aprenentatge. Qui no és curiós no aprèn.

Permet relacionar la satisfacció i el fet de passar-s'ho bé amb l'acceptació de reptes i relacions socials.

Implica acceptar reptes i, per tant, fomenta l'instint de superació.

Contribueix a crear confiança en un mateix, a l'autoconeixement i a millorar l'autoestima.

5 Quan es juga cal prendre decisions. És una manera natural, delimitada i protegida d'assajar la futura vida adulta.

6 Crea defenses contra la frustració. No sempre es guanya i cal aprendre a acceptar les derrotes.

Ajuda a acceptar les pautes de convivència i a interioritzar-les.

Permet als infants expressar i treure enfora sentiments que els preocupen i els poden neguitejar.

9 Socialitza. Cal escoltar els altres, expressar-se, compartir i negociar davant els conflictes.

10 Desenvolupa el llenguatge. Mentre juguen, els nens xerren molt, fins i tot quan estan sols. Així enriqueixen el vocabulari i aprenen a posar paraules a les imatges. (Font: Marinva)


Bones condicions de joc. Com aconseguir-les

Interessar-nos per les seves aficions i compartir-les amb ells.

Acompanyar el joc.

Crear un clima càlid i tendre.

4 Afavorir el sentiment de confiança.

5 Reconèixer i apreciar els sentiments que s'expressen en el joc.

6 Ajudar-los a fer més reals les seves fantasies.

7 Permetre les joguines fortuïtes, estimular les joguines inventades i seleccionar les que comprem.

8 Tenir cura de la salut i el manteniment de les joguines: ordenar-les, cuidar-les, netejar-les.

9 Dedicar-los temps. Buscar complicitats.

10 Facilitar espais i temps per jugar, companys amb qui fer-ho, joguines segures amb les quals jugar. (Font: IPA/AtZar)