GEMMA CASTANYER

El miracle de la depuració

Visitar les depuradores metropolitanes ajuda petits i grans a entendre com es neteja l'aigua abans que retorni al medi

El miracle  de la depuració / FOTOS: F. MELCION / AMB Zoom

"En relació al cicle de l'aigua tothom s'acostuma a fer dues grans preguntes: d'on arriba l'aigua que surt de l'aixeta de casa i cap on va l'aigua que fem servir diàriament", diu Teresa López, tècnica de medi ambient de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB). Aquest doble misteri és ben senzill de resoldre. D'una banda, l'aigua potable que arriba als 3,2 milions d'habitants que viuen a l'àrea metropolitana prové dels rius Llobregat i Ter i en gran part també dels aqüífers subterranis. Perquè sigui apta per al consum humà, s'ha de potabilitzar i posteriorment l'AMB en fa la distribució.

¿I l'aigua que s'escola per l'aixeta cap on va? És la que retorna als rius i al mar però prèviament s'ha depurat per no contaminar el medi ambient.

Conèixer per entendre

L'aigua bruta del rentaplats, l'aigua d'una dutxa plena de sabó o l'aigua de la rentadora, el lavabo o la cisterna del vàter. Aquesta és l'aigua que retorna als rius i al mar, que prèviament passa per un complex procés de depuració.

Durant tot l'any (excepte a l'agost) la xarxa de depuradores de l'AMB -un total de set- s'obre al públic que les vulgui visitar gràcies al programa metropolità d'educació ambiental Compartim un futur : "Una de les coses que més sorprenen els escolars és que no es tracta només d'un procés químic sinó sobretot d'un procés mecànic i biològic. En certa manera imitem el procés natural de depuració però ho fem de manera més ordenada", explica la Teresa. "Els fa gràcia veure com els sòlids s'eliminen per decantació o com l'aigua fa xup-xup en el reactor biològic . És una sortida que recomanaria a tothom!", afegeix.

Les visites a les depuradores metropolitanes es complementen amb activitats o tallers que es desenvolupen a l'aula o a les mateixes instal·lacions i que també gestiona el programa Compartim un futur de manera gratuïta: "Són propostes que preparem pensant en la posterior visita a la instal·lació i els alumnes en treuen molt suc. Les diverses activitats estan adaptades a l'edat i al nivell de coneixements del grup", apunta la Teresa.

Tractar i regenerar

"Una altra cosa que crida l'atenció són les mostres d'aigua que ensenyem a l'inici de la visita, a meitat del procés i al final de tot, i la diferència entre les unes i les altres", apunta la Teresa. A la depuradora l'aigua es fa passar per diversos processos que consisteixen a desbastar-la (interceptar els sòlids que conté), decantar-la o accelerar la degradació de la matèria orgànica dissolta. D'aquesta manera se n'extreuen sòlids flotants (plàstics, papers no dissolts, etc.), sorra, greixos i matèria orgànica per poder-la retornar al medi en les millors condicions.

Com a resultat de la depuració s'obté fang ric en matèria orgànica, amb el qual es produeix biogàs, una font d'energia renovable. A Sant Feliu de Llobregat, per exemple, gràcies al biogàs es produeix gran part de l'electricitat que la instal·lació necessita per funcionar. Aquesta planta també permet una línia complementària del tractament d'aigua, l'anomenada regeneració. Un pas més en la depuració que permet retornar l'aigua amb una qualitat tan elevada que fins i tot serveix per al reg agrícola.

Consciència de l'estalvi

La visita a una depuradora ajuda a conscienciar sobre la importància d'estalviar aigua i posa èmfasi en les accions quotidianes que ens ajuden a no embrutar-la: "Tots els productes químics que utilitzem per rentar la roba o els plats embruten l'aigua i potser els podríem substituir per detergents més naturals", diu la Teresa. "O recordar que el vàter no és una paperera també ens ajudaria a no contaminar, encara més, aquesta aigua que s'ha de depurar".