JAUME CELA & JULI PALOU

Saber matemàtiques

Mai no ens hauríem pensat que saber trencats, tants per cent o decimals ens pogués ser de tanta utilitat. En aquests moments en un centre 3-12 podem trobar les següents modalitats de jornada: plaça sencera o compactació d'1/3 + 1/3 + 1/3, mitja vacant + mitja substitució, substitució sencera, mitja vacant + 1/3, mitja substitució + 1/3, compactació d'1/3 + 1/3, substitució de 2/3, mitja vacant, mitja substitució i 1/3. Aquestes possibilitats horàries es poden aplicar a les hores lectives i a les hores complementàries. El resultat de la suma són les hores de permanència al centre, que no és igual a les hores que es cobren, perquè l'horari d'un mestre que faci la jornada sencera són 25 hores lectives, 5 de complementàries i 7,5 que es poden fer fora del centre.

Aquests xifres donen la retribució econòmica en brut, i si ho convertim en tants per cent, tenim les varietats següents: 100%; 92,67%; 86,67%; 83,33%; 76%; 66,67%; 58,67%; 50%; 42,67%, i 33,33%.

Les persones que ens llegeixen, si és que han arribat fins aquí, ens perdonaran tants números, i que ens perdonin també si se'ns ha escapat algun error. Però els equips directius de les escoles estan submergits en unes xifres que canvien en els casos de les substitucions als membres dels equips directius o a la secundària. En el cas dels equips directius no queda clar quines hores se substituiran: si totes, si les de docència o les del càrrec. En aquest inici de curs es dedica una part del temps a endreçar tot aquest batibull i a resar a qui sigui que no es posi ningú malalt. Queda lluny aquella preocupació que es tenia per reduir el nombre de mestres que intervinguessin en una classe, sobretot quan el ball de gent afectava els més petits. Mai no ens hauríem imaginat que aquest càlcul excitant de xifres passaria per sobre del debat pedagògic en la vida d'un centre educatiu. La nostra capacitat de sorpresa ens fa preguntar si tot plegat són coses de l'excel·lència.