A llegir i escriure n’aprenem jugant

A Compromesos amb la Lectura no són els únics que pensen que una de les millors maneres de fomentar la lectura i l’escriptura entre els nens és el joc. Carles Rodrigo, doctor en pedagogia i professor de primària al col·legi Sagrada Família de Sabadell, també ho creu, i això va ser el que el va impulsar a inventar fa més de 20 anys Kidnelis, un joc de taula per incentivar la lectoescriptura i que avui es pot trobar en català, castellà o anglès sota la marca de Sabadell Shop. La mecànica de joc és senzilla: el nen ha de llegir una de les 100 frases de què consta, escriure-la en lletra d’impremta o cursiva i decidir si és certa, falsa o si deixa espai al dubte. Les rialles, segons explica Rodrigo, estan més que assegurades. Afirmacions com “La meva tieta vola pel cel” o “Guardem la roba dins de la televisió” fan aparèixer la diversió i, sobretot, que el debat entre els nens s’obri. “Amb aquest joc estan treballant tots els processos de la lectoescriptura: lectura, comprensió i escriptura”, apunta Rodrigo, que recorda que Kidnelis “no vol suplir la figura del mestre o de l’adult, sinó reforçar-la”.