TRINITAT GILBERT

A l'estiu, Fem esport

Està estudiat. L'esport augmenta la concentració de neurotransmissors (la serotonina, la dopamina, l'adrenalina i la noradrenalina), que modulen processos cognitius, com ara la consolidació de la memòria. Per això l'exercici físic és tan recomanat. Però, més enllà d'aquests beneficis, els pares l'aplaudeixen perquè ajuda a conciliar les vacances escolars amb la vida familiar

A l'estiu, Fem esport / TV3 Zoom

Si una criatura fa esport, millora el seu organisme, per exemple pel que fa a la coordinació neuromuscular o a l'equilibri. "L'aprenentatge li facilitarà els moviments, que són els recursos per evitar caigudes o lesions", explica el doctor Luis Til, cap de la unitat assistencial del Consorci Sanitari de Terrassa del Centre d'Alt Rendiment (CAR) de Sant Cugat del Vallès i metge del FC Barcelona.

Però hi ha molts més avantatges.

Que l'activitat física i l'esport són bàsics per a la salut se sap des de la Grècia clàssica. "Està demostrat que va bé per lluitar contra l'obesitat o les malalties cardiovasculars". Però hi ha moltes més qualitats que fan que sigui important practicar des de la infància activitat física i esport. "Remarquem que es facin des d'edats petites perquè un adult que hagi fet activitat física i esport de petit podrà recuperar-ne fàcilment l'hàbit, malgrat que durant l'adolescència o postadolescència no n'hagi practicat", continua explicant Luis Til, que ha participat en el VII Quadern Faros, de l'Hospital Sant Joan de Déu (www.faroshsjd.net).

Així, per exemple, se sap que el calci s'adquireix tant de la dieta diària com també de l'activitat física, "sobretot abans dels 18 anys, perquè és quan es formen els ossos". Això vol dir que l'exercici els fa ser forts i molt rics en calci. "I aquest calci serà el dipòsit per a tota la vida".

Criatures socialitzades

Més enllà de la salut, l'esport té molts beneficis socialitzadors, perquè és una eina per fer amics, per saber-se relacionar i també per aprendre valors, com ara la disciplina, l'esforç, saber perdre, saber guanyar, saber deixar pas. "Són ambients sans, que et porten a menjar millor i a cuidar-se, i sabem que els que practiquen un esport han arribat més tard al tabac, per exemple, si és que hi han arribat", recorda el doctor Til.

Per la seva banda, el doctor Franchek Drobnic, fisiòleg del FC Barcelona i cap del departament d'investigació de l'esport del Centre d'Alt Rendiment (CAR) de Sant Cugat del Vallès, assenyala que l'exercici és inherent a les criatures, perquè "els humans estan preparats per moure's". Si no hi ha moviment, no hi ha desenvolupament. Dit amb altres paraules, "si no ens movem, falla tot el sistema".

Per això, "l'estiu és un bon moment per aprofitar que s'han de conciliar les vacances escolars amb la feina laboral dels pares per fer que les criatures facin esport al costat d'uns monitors que els estimulin a fer-ne". I el doctor hi afegeix encara un altre motiu: les criatures han de prendre el sol, perquè és la manera d'activar la vitamina D, perquè es fixi als ossos. "Però cal fer-ho amb cautela, perquè prendre el sol sense protecció o amb desmesura pot provocar lesions dèrmiques. Però no entenc que en un país de sol com el nostre hàgim de prendre suplement de vitamina D", conclou Drobnic.