A l'escola. Recomanacions

Promoure el respecte, les relacions positives i els treballs cooperatius entre companys.

Escoltar experiències de víctimes d'assetjament. I que hi reflexionin.

Subratllar conseqüències de ferir els altres. Que en prenguin consciència.

Establir canals de diàlegs fluids entre mestres, alumnes i pares.

Ajudar els possibles assetjadors a contenir la seva ràbia.

Incrementar la supervisió adulta als patis, els vestíbuls i els lavabos.

Fer complir les conseqüències dels comportaments agressius.