A.F.

El poder terapèutic dels gossos

La teràpia assistida amb gossos és eficaç en el tractament de la síndrome alcohòlica fetal

A l’Hospital de la Vall Hebron fan teràpia assistida amb gossos per tractar la SAF / CRISTINA CALDERER Zoom

Un estudi realitzat per professionals del servei de psiquiatria de la Vall d’Hebron amb la col·laboració de CTAC (Centre de Teràpies Assistides amb Cans) i la Fundació Probitas demostra que la teràpia assistida amb gossos és eficaç en els pacients que pateixen síndrome alcohòlica fetal (SAF). La síndrome alcohòlica fetal és una patologia relacionada amb el consum d’alcohol durant l’embaràs. Com explica la doctora Nuria Gómez, psiquiatra i responsable del Programa de la Síndrome Alcohòlica Fetal del servei de psiquiatria de la Vall d’Hebron, “la ingesta d’alcohol durant l’embaràs pot provocar danys en el desenvolupament del sistema nerviós central, i aquests danys causen que els pacients presentin símptomes diversos, com ara problemes cognitius, psicològics, conductuals i socialsEls pacients tenen dificultats en el control emocional i l’autoregulació conductual, dificultats per entendre les normes socials, dèficits en les habilitats de la vida diària, en les habilitats socials i en l’aprenentatge. Sense un diagnòstic i un abordatge adequats poden patir fracàs escolar, abús de substàncies i problemes legals. La majoria dels pacients que acudeixen a la consulta són nens i adolescents, però aquesta patologia també afecta els adults, ja que no té cura malgrat que pot millorar.

 

L’any 2018, la Vall d’Hebron, amb la col·laboració de CTAC i la Fundació Probitas, va ser el primer centre del món que va fer servir teràpia assistida amb gossos per tractar la síndrome alcohòlica fetal. En aquestes sessions els pacients interactuen amb gossos en teràpies dirigides per una psicòloga i amb la presència d’una tècnica de CTAC. En cada teràpia es marquen una sèrie d’objectius (com ara millorar la tolerància a la frustració), que es treballen amb diferents exercicis. Com explica Laura Vidal, psicòloga del programa de la síndrome alcohòlica fetal, els pacients amb SAF tenen molts problemes per comunicar-se a través del llenguatge verbal. D’aquesta manera, “els gossos són facilitadors de la teràpia, ja que, amb un altre tipus de llenguatge, mobilitzen recursos afectius i comunicatius en els pacients”. Els pacients connecten emocionalment amb els gossos gràcies a l’ajuda de la psicòloga i la tècnica, i mitjançant el joc.

Millores en tres grans aspectes de la patologia

Ara hem realitzat el primer estudi científic del món per avaluar l’eficàcia de la teràpia assistida amb gossos en els menors d’edat que pateixen síndrome alcohòlica fetal”, explica la doctora Nuria Gómez. En aquest estudi hi han participat 33 pacients d’entre 6 i 18 anys, que es van dividir en dos grups: pacients que només rebien teràpia farmacològica i pacients que rebien teràpia assistida amb gossos i teràpia farmacològica. Primer es feien sis sessions individuals i després sis sessions grupals. Les principals conclusions són que els nens amb SAF que fan teràpia amb gossos milloren més que l’altre grup en les seves habilitats socials, regulen millor la seva conducta i presenten una millora general del trastorn. “Hem vist que, gràcies a la teràpia assistida amb gossos, els pacients es comuniquen millor amb la família i expressen millor els seus sentiments, presenten menys conductes de risc, s’autoregulen millor, es frustren menys, controlen millor la seva impulsivitat i fan menys marraneries”, afegeix Laura Vidal.

La implementació de la teràpia assistida amb gossos a la Vall d’Hebron és fruit d’un acord amb la Fundació Probitas i la col·laboració de CTAC. La Vall d’Hebron fa un seguiment multidisciplinari d’aquests pacients, ja que en el tractament hi participa el servei de psiquiatria i en el de diagnòstic el servei de psiquiatria, l’àrea de genètica i els serveis de neurologia, radiologia i neurofisiologia. Els serveis d’oftalmologia i d’endocrinologia també hi col·laboren valorant possibles complicacions. A la Vall d’Hebron ja s’han tractat més de 400 nens i adolescents amb aquesta patologia en els últims tres anys.