A.F.

Els moviments oculars i el TEL

Estudi sobre els moviments oculars dels nens amb trastorn específic del llenguatge (TEL)

Els resultats de la recerca ajuden a centrar els esforços a millorar la producció lingüística / ISAAC BUJ Zoom

El trastorn específic del llenguatge (TEL) és una alteració en l'adquisició del llenguatge oral que pateixen el 7% dels infants en edat escolar. És important detectar aquest trastorn a temps perquè pot comportar problemes posteriors en l'aprenentatge escolar, sobretot en la lectura (dislèxia), l'escriptura (disgrafia) i les matemàtiques (discalcúlia). "Els afectats tenen clar el que volen dir, però no troben les paraules que ho expressin", apunta Llorenç Andreu, director del màster de Dificultats d'Aprenentatge i Trastorns del Llenguatge de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). "Tenen un vocabulari reduït per a la seva edat, dificultats per conjugar els verbs i fer-los concordar i ometen articles, preposicions, conjuncions o pronoms febles, entre altres mancances (per exemple, diuen «A nena jugaven pilota» en lloc de «La nena jugava a pilota»), afegeix aquest expert.
 
Fins ara diversos estudis han demostrat àmpliament els tipus d'errors que es donen en la producció del llenguatge en infants amb TEL, però molt pocs han explorat la capacitat que té aquest col·lectiu per comprendre en temps real elements lèxics (significat de les paraules) i morfosintàctics (significat d'un conjunt de paraules, com ara frases). En un projecte de recerca de la UOC i la Universitat de Barcelona (UB), que s'ha basat en una mostra de 25 infants amb TEL d'entre 5 i 6 anys, 50 infants amb desenvolupament típic del llenguatge i 30 adults, s'ha aprofundit durant tres anys (2015-2018) en aquest àmbit de coneixement aplicant una tècnica pionera del grup de recerca, l'eye tracking, que es basa en l'enregistrament dels moviments oculars.

 

Aquest tipus de seguiment ha permès analitzar en temps real el processament del llenguatge de manera natural sense introduir cap altra tasca que no sigui escoltar oracions mentre s'observen escenes que s'hi relacionen. "La ubicació de les mirades està relacionada amb el que s'atén i la durada d'una fixació es correspon amb la durada del processament cognitiu del que s'observa", explica Andreu, investigador que ha coliderat aquesta recerca.

És important detectar-lo a temps perquè pot comportar problemes posteriors en l'aprenentatge escolar


 
Els resultats del projecte, 'Anàlisi de la comprensió lingüística en nens d'infantil i primària amb dificultats del llenguatge mitjançant el registre de moviments oculars (COMTELMO)', que ha tingut el suport del ministeri d'Economia i Competitivitat dins el Programa Estatal de Foment de la Investigació Científica d'Excel·lència, demostren que els nens comprenen correctament les unitats lingüístiques en un context d'oracions simples, com ara 'La nena va menjar/menjarà la poma' o 'El gat és damunt/a sota la taula'. "Això ha permès delimitar el perfil de dificultats d'aquests infants i detectar que moltes de les seves dificultats en oracions simples resideixen més en l'expressió que no pas en la comprensió lingüística oral", assenyala l'altra directora de l'estudi, Mònica Sanz-Torrent, investigadora de la UB.
 
"Els problemes es focalitzen en els mecanismes de planificació i producció del missatge. Així, els resultats permeten avançar més en el coneixement de les causes que provoquen les alteracions en el llenguatge dels nens amb TEL i tenen importants implicacions educatives i clíniques, ja que el treball d'intervenció s'ha de focalitzar més a millorar la producció perquè la comprensió d'oracions simples en contextos facilitadors està preservada", afegeix Sanz-Torrent.

 
El projecte, impulsat pel Grup de Recerca en Cognició i Llenguatge (GRECIL UOC-UB), que ha conformat la tesi doctoral de l'investigador Spyros Christou, ha consistit en una sèrie de sis experiments basats en el registre de moviments oculars en la comprensió oral d'oracions, amb la presentació simultània d'àudios i imatges d'escenes.
 
L'objectiu dels experiments ha estat analitzar com i en quin moment de la comprensió oral d'oracions es produeix el processament de les diferents unitats lèxiques i les seves marques morfològiques, i també aprofundir en el paper de la interacció entre les seves característiques lexicosemàntiques i sintacticogramaticals.