Araceli Salas

La importància de la socialització

Cal sentir-se acompanyat, entès i respectat durant tot el procés maduratiu i d’aprenentatge

La importància de la socialització / ISAAC BUJ Zoom

En les sessions de psicomotricitat, un dels objectius principals és que els nins puguin compartir jocs, emocions, paraules i vivències amb la resta de companys. És realment necessari i important poder sentir-se acompanyat, entès i respectat durant tot el procés maduratiu i d’aprenentatge.

En el joc compartit, es fomenta el caràcter dels infants: aprendre a respectar les normes, compartir les juguetes, seguir les instruccions, aprendre a suportar la frustració quan perdin i a gaudir quan guanyin, cedir en el joc... Tot això són situacions que afavoriran el desenvolupament de les relacions socials i són una clara oportunitat per al creixement dels infants i per potenciar la tolerància i el respecte.

La socialització és una de les habilitats més importants que hem de desenvolupar des de petits. Som éssers socials per naturalesa, necessitam la interacció i la relació amb els altres per desenvolupar-nos plenament.

El procés pel qual els éssers humans interioritzen i aprenen els valors i les normes d'una societat i cultura s'anomena socialització. Aquest aprenentatge els permetrà obtenir capacitats per a la interacció social.

La socialització és una de les habilitats més importants que hem de desenvolupar des de petits

Es fa molt necessari ensenyar als infants a adquirir aquestes habilitats, perquè en el dia a dia a l'escola puguin sentir-se a gust i tranquils en les diferents situacions de joc i aprenentatge.

Els principals elements que s'han d'aprendre i potenciar són el respecte, l'hàbit de compartir, el contacte físic d'una manera ajustada i no invasiva o agressiva, l'ús del to de veu adequat segons les circumstàncies, el respecte al torn de paraula, l'hàbit de demanar perdó i donar les gràcies, l'hàbit de saludar, l'hàbit d'ajudar i aportar solucions, la resolució de conflictes, la capacitat de posar-se en la pell de l'altre... Tot això ha de ser resultat d'un treball coordinat entre la família i l'escola.

Aquest desenvolupament i potencialització de les habilitats fa augmentar el rendiment intel·lectual i permet  crear interaccions positives, tenir més acceptació entre els companys i més autoestima.

Procés de desenvolupament

  1. Perquè els ajudarà a aprendre a relacionar-se adequadament.
  2. Perquè els ajudarà a respectar les idees dels altres.
  3. Perquè els donarà recursos interns per resoldre conflictes.
  4. Perquè desenvoluparan habilitats de comunicació assertiva.
  5. Perquè els ensenyarà a estar bé amb ells mateixos i amb els altres.
  6. Perquè tindran un pensament més flexible.
  7. Perquè toleraran millor la frustració.
  8. Perquè tindran més empatia.

És important que tenir en compte que cada nin és diferent i que no tots socialitzen de la mateixa manera ni al mateix ritme. Per tant, cal tenir paciència i donar-los el temps necessari perquè ells mateixos vagin progressant i adquirint habilitats socials. També és essencial detectar dificultats significatives i persistents en aquesta àrea i demanar ajuda als professionals especialitzats si fa falta.

Perquè els infants puguin adquirir habilitats socials, el primer que s'ha d'aconseguir és crear un clima de confiança en què es puguin sentir segurs, tranquils i respectats. Per aquest motiu és fonamental que el clima familiar sigui agradable. Les mostres d'amor i la manera com ens comunicam amb els fills són elements essencials per crear un bon desenvolupament en tots els aspectes, tant en el àmbit familiar com en l'àmbit educatiu.

També serà vital aprofitar les ocasions per anar sovint a espais on hi hagi jocs o activitats de diferents estils.

Perquè els infants puguin adquirir habilitats socials, el primer que s'ha d'aconseguir és crear un clima de confiança

Organitzar berenars o jocs a casa amb altres nins i nines pot ser l'oportunitat perfecta perquè els nins es relacionin amb altres infants de la seva edat. Els companys o familiars més propers poden ajudar-los a integrar-se, fomentar la seva autoestima i aconseguir més seguretat.

També a l'escola podem estar molt atents a l'hora del pati, perquè ens pot proporcionar informació sobre les destreses de cadascun dels nins. Aquest espai d'oci ens serveix també per dissenyar estratègies i engegar activitats o jocs que puguin ajudar els infants a relacionar-se d'una manera més adequada. De vegades s'haurà de dur a terme un acompanyament durant aquest procés, si veim un nin amb poques habilitats per relacionar-se.

Involucrar l'infant des de petit en activitats que s'hagin de fer en grup, esports, activitats culturals, etc. pot ajudar a millorar les seves condicions físiques, cognitives i emocionals. També els ensenya a ser part d'un grup, a respectar les regles i a treballar en equip per aconseguir objectius en comú.

No es pot obligar els nins a participar en activitats lúdiques si no els ve de gust; hem de canviar d'activitat i cercar aquelles que els proporcionin confiança i plaer.

Educar en valors i intel·ligència emocional és una de les millors receptes per tenir nins segurs, amb una bona autoestima i disposats a posar-se en la pell dels que els envolten.

Araceli Salas és educadora infantil i psicomotricista de Creix