Criatures  /  Infància 23/02/2018

Drets dels infants: estat de la qüestió

El síndic exigeix a les administracions que compleixin amb les recomanacions socials i educatives de l'ONU

A.f.
3 min
El PP no només vol ampliar les hores de castellà sinó que també denuncia 
 Un suposat adoctrinament a les aules catalanes.

Després d'analitzar el contingut de l'informe del Comitè de Drets de l'Infant (CDI) de les Nacions Unides, emès aquest mes de febrer, el Síndic de Gregues s'ha adreçat a les administracions estatal i autonòmica per exigir-los que compleixin les recomanacions socials i educatives incloses en el document.

L'informe de l'ONU recull i reafirma la preocupació pels aspectes assenyalats pel síndic en l'informe alternatiu que va presentar a aquest organisme internacional el març de 2017, on es van analitzar els avenços i els retrocessos ocorreguts en el període 2010-2016 pel que fa al compliment de la Convenció de les Nacions Unides pels Drets dels Infants, i també va formular recomanacions pel que fa a la millora de la situació en el futur.

El document de les Nacions Unides, fet públic recentment, posa l’accent en aspectes com els efectes de la crisi econòmica sobre el nivell d'inversió en infància i l'impacte de les restriccions pressupostàries en la situació dels infants socialment desfavorits. També constata l'existència de desigualtats socials en el sistema educatiu, un sistema de protecció a la infància massificat i centrat en l’atenció residencial, i una insuficient o inadequada atenció dels infants estrangers no acompanyats, entre d'altres. En aquesta línia, el Comitè insta l'Estat a adoptar mesures urgents, especialment amb relació a les problemàtiques esmentades.

Més enllà d'expressar la preocupació per la prevalença de la pobresa infantil i pels efectes de les restriccions pressupostàries en les polítiques socials, el Comitè reclama a l'Estat que simplifiqui els procediments per a les famílies amb infants en situació vulnerable perquè tinguin un accés ràpid i adequat a les prestacions socials, si convé amb un increment del personal i de la inversió.

En aquesta línia, el Síndic havia demanat a les administracions, a través de l'informe complementari, configurar un sistema integrat de prestacions econòmiques per combatre la pobresa infantil.

En relació amb els infants privats de l'entorn familiar, tutelats per l'Administració, el Comitè recomana, entre d’altres, que s’augmenti l'assignació de recursos de suport econòmic i professional a les famílies per evitar la separació dels infants del seu nucli familiar i que es garanteixi que l'atenció residencial esdevingui l'últim recurs.

Entre les nombroses recomanacions incloses en l’informe alternatiu del Síndic en aquest àmbit, destaca potenciar l’acolliment en família i suprimir l’ingrés en centres dels infants més petits de sis anys. La primera proposta en aquest camp era, però, garantir la cobertura dels ingressos mínims de les famílies per poder dur a terme les tasques de criança.

En relació a l’àmbit educatiu, el Comitè insta l'Estat a promoure mesures per garantir la cobertura dels costos indirectes relacionats amb l'ensenyament obligatori, l'escolarització adequada dels infants d'origen immigrat i d'ètnia gitana, l'accés igualitari a l'educació infantil de primer cicle i la provisió de programes de reforç i suport per combatre l'abandonament escolar prematur.

Desenvolupar mesures normatives per combatre la segregació escolar i incrementar la inversió en beques adreçades a alumnat socialment desfavorit són exemples de les propostes emeses pel síndic.

Pel que fa principi de no-discriminació, particularment sobre els infants amb discapacitat, el Comitè insta l'Estat a implementar mesures per garantir-ne l’accés igualitari a l'educació i a incrementar els recursos per fer-ne possible la inclusió escolar en centres ordinaris. El síndic havia proposat que es defineixin les ràtios de provisió de professionals adequades per a l’atenció dels alumnes amb necessitats educatives especials en règim d’educació inclusiva.

Sobre els infants estrangers no acompanyats, el Comitè exposa la preocupació sobre el procediment de determinació de l'edat previst en la legislació espanyola i l’aplicació que en fan les administracions competents.

El síndic ha obert una actuació d’ofici per fer el seguiment del compliment i l’aplicació per part del Govern de les observacions emeses pel CDI.

stats