Criatures  /  Infància 23/11/2019

S'actualitza el Pacte Balear per la Infància

El Parlament balear acull la signatura de l’addenda al Pacte per la Infància

Unicef, Comitè Balears
2 min
El Parlament balear acull la signatura de l'addenda al Pacte per la Infància

Dimarts 19 de novembre, en el marc del trentè aniversari de l’aprovació de la Convenció sobre els Drets de l'Infant, a la sala de Passes Perdudes del Parlament de les Illes Balears, just abans d’iniciar-se el ple, vuit dels partits polítics amb representació parlamentària varen signar l’addenda al Pacte Balear per la Infància. A l’acte hi varen ser presents representants de diferents partits polítics, el president del Parlament, Vicenç Thomàs; la presidenta del Govern de les Illes Balears, Francina Armengol; la presidenta d’Unicef Comitè Balears, Mercedes del Pozo, i el director de l’Oficina Balear de l’Adolescència i la Infància (OBIA), Serafín Carballo, com a entitats promotores de l’acte.

El Pacte Balear per la Infància, promogut per Unicef a les 17 comunitats autònomes de l’estat espanyol, va ser signat a les Balears el 19 de novembre del 2013 i ratificat per tots els partits polítics amb representació parlamentària el 2015. Paral·lelament, el 2018 s’hi varen adherir els quatre consells insulars.

La signatura d’aquesta addenda respon a la necessitat d’incorporar-hi la vinculació amb l’Agenda 2030 i els 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible, a més de desenvolupar aspectes recollits en la nova Llei 9/2019, del 19 de febrer, de l’atenció i els drets dels infants i els adolescents de les Illes Balears. El document estableix tant els eixos transversals com les àrees prioritàries en relació amb el compliment dels drets dels infants basats en la lluita contra la pobresa, la garantia de l’equitat, l’educació, la salut, la promoció de la participació infantil i adolescent, la lluita per l’eliminació de la violència contra els infants i l’efectivitat de la protecció.

Per a la consecució d’aquests objectius, és fonamental l’establiment de la comissió de seguiment d’aquest pacte per analitzar i treballar, en un clima de consens i cooperació, per l’objectiu comú de garantir el compliment dels drets dels infants des dels diferents àmbits competencials i assentats sota les premisses de la garantia de recursos, la coordinació, la visibilitat de les dades referides a infància i la promoció de la participació infantil.

stats