Javier García

Otitis externa

L'exposició a l'aigua és el factor desencadenant habitual

L'exposició a l'aigua és el factor desencadenant habitual associat a la també anomenada "otitis del nedador" / ISAAC BUJ Zoom

L'Otitis Externa (OE) és una inflamació (habitualment infecció bacteriana) de la pell del Conducte Auditiu Extern (CAE), que es pot estendre a àrees adjacents, com el pavelló, el tragus, la membrana timpànica i els ganglis limfàtics.

Els factors que l'afavoreixen són l'obstrucció del conducte auditiu extern per l'impacte de cerumen al CAE, estenosi o exostosi, l'ocupació per audiòfons o taps, i lesions per manipulació del conducte, com passa amb l'ús de cotons per a la neteja.

Com es classifica?

L'OE es classifica segons l'origen infecciós a l'OE bacteriana i i l'OE fúngica (o micòtica), que es considera infecció oportunista i sol ocórrer després del tractament d'infeccions bacterianes. La microbiologia de l’OE és, majoritàriament, pel bacteri 'Pseudomona aeruginosa'. Els agents fúngics suposen un 2% del total d'otitis externes.

La clínica d'una OE bacteriana i d'una OE per fongs o fúngica presenta uns símptomes comuns, si bé en la primera l'otàlgia és més severa i a l'OE fúngica predomina la picor L'exploració otoscòpica serà la que n'establirà les diferències i la que decidirà el tractament.

L'exploració otoscòpica serà la que n'establirà les diferències i la que decidirà el tractament

La manifestació clínica principal de l'OE és el mal. Sol ser d'inici ràpid i molt sever. Augmenta en relació amb la pressió sobre el tragus (part anterior del CAE). La picor sol aparèixer en les fases inicials, principalment a les OE fúngiques. Una sensació de taponament òtic i pèrdua auditiva es presenten en relació amb l'acumulació de secreció en el conducte. La supuració al CAE és habitual en les OE bacterianes.

Tractament mèdic

En els casos severs, és necessària una neteja del CAE amb control microscòpic per eliminar les secrecions produïdes per la infecció i també per permetre que el tractament tòpic accedeixi al focus infecciós. De vegades és necessari col·locar un tul de gassa impregnada amb crema antibiòtica dins del CAE per afavorir-ne la desinflamació de manera directa.

El tractament d'elecció en l’OE bacteriana és l’administració en gotes d’una solució que combina un antibiòtic com ciprofloxacina amb un corticoide tòpic (Synalotic®, Cetraxal plus®). L’ús de paracetamol i ibuprofèn per via oral ajuda a minvar el dolor i la inflamació.

L’ús de paracetamol i ibuprofèn per via oral ajuda a minvar el dolor i la inflamació

L’OE fúngica es tracta aspirant les restes de secreció i acidificant el CAE; es considera que l’índex de recurrències és major que en l’OE bacteriana.

Sempre cal evitar el contacte de l'oïda amb l'aigua fins a la resolució del quadre.

El tractament antibiòtic no ha de ser per via oral, sinó que ha de ser tòpic (habitualment gotes a l'oïda). Els pacients que presentin una infecció severa o amb patologia de base que condicioni immunosupressió (diabetis, quimioteràpia...) han de ser estudiats de manera individualitzada.

Prevenció a la infància

L'OE bacteriana presenta un clar predomini estival i el fet de passar moltes hores a les piscines hi predisposa, però, en realitat, les otitis en relació amb el bany a piscines suposen només una part de les OE bacterianes. En les persones amb predisposició es poden prevenir col·locant en cada orella cinc gotes d'alcohol bòric de 70% de saturació després del darrer bany del dia.

L'OE bacteriana presenta un clar predomini estival i el fet de passar moltes hores a les piscines hi predisposa

Les moltes hores que els infants passen a la piscina durant l'estiu fa que n'augmenti la freqüència en aquesta franja d'edat. Depenent de la severitat del quadre, en general, es recomana esperar cinc dies després de la desaparició dels símptomes perquè el nin que té una OE pugui tornar a nedar.

Les otitis que es presenten durant l'hivern són infeccions de l'orella mitjana (per dins del timpà) i les OE afecten l'orella externa (enfora del timpà). No obstant això, els nins atòpics (20% de la població) presenten una major prevalença d'ambdues.

Els bastonets de cotó són per a la neteja del pavelló auditiu, en cap cas per introduir-los en el conducte auditiu

És convenient mantenir una higiene el conducte auditiu. Actualment, hi ha esprais de neteja auditiva per als casos lleus (Otifaes, Taponox®). Els conductes auditius no s'han de netejar a cegues introduint alguna cosa a l'interior. De fet, quan introduïm un bastonet al CAE només ficam la cera més endins i amb mala sort podem produir una perforació timpànica. Els bastonets de cotó són per a la neteja del pavelló auditiu, en cap cas per introduir-los en el conducte auditiu.

Javier García és Otorinolaringòleg de l'Institut Balear de Pediatria