DANIEL ROMANÍ

La importància de la cal·ligrafia

Tenir una bona lletra millora l'aprenentatge

L'escriptura amb teclat -per telèfon o a l'ordinador- està arraconant l'escriptura a mà, i expressions com fer bona lletra van perdent pes. Diversos estudis posen de manifest la importància de la cal·ligrafia en el procés d'aprenentatge de les criatures, tant pel que fa al desenvolupament de competències de lectoescriptura com pel que fa a la motricitat fina. A més, recórrer a estris adequats pot millorar la cal·ligrafia i, per tant, el desenvolupament de les habilitats corresponents.

Estudi pioner

Kid's Cluster -col·lectiu d'empreses relacionades amb la infància- ha fet un estudi per conèixer l'impacte de la cal·ligrafia amb ploma sobre l'escriptura dels infants. La investigació, que ha comptat amb el patrocini d'Abacus, Hamelin Brands i Staedtler Iberia, s'ha fet amb 329 alumnes de sisè de primària -la meitat de centres privats-concertats i l'altra meitat de centres públics-, que han fet un escrit completament espontani, no dictat, d'unes vint línies de text.

"L'anàlisi de les mostres revela que els alumnes de sisè de primària analitzats durant quatre mesos al llarg del curs 2012-2013 van millorar la cal·ligrafia quan van incorporar la ploma com a estri d'escriptura en gairebé un 70% dels casos", diu Antonio Naranjo, cluster manager de Kid's Cluster. "La qualitat del paper que han fet servir també ha facilitat una millor cal·ligrafia en els escrits d'aquest grup; aquesta millora està clarament per sobre de la que han experimentat els alumnes que no han canviat d'estri, és a dir, que han fet servir bolígraf", diu Naranjo.

"A partir dels dotze anys els nens i nenes comencen a incorporar característiques pròpies a la seva escriptura, allò que els pèrits en diem idiotismes particulars, que permeten diferenciar una escriptura d'una altra; en aquesta edat comença l'etapa postcal·ligràfica perquè, teòricament, el nen ha assolit la forma cal·ligràfica i pot canviar algunes formes, canviar la inclinació o la cohesió entre les lletres, augmentar el moviment, etc. Aquesta millora és important no tant en la part formal, que té un component més social, com a nivell de motricitat. I això és rellevant perquè la neurociència ens explica que el cervell evoluciona millor amb el desenvolupament de la motricitat", diu la grafòloga Mireia Hernández, que ha participat en l'estudi.

Seguir la pauta

"L'escriptura és una eina important en l'educació dels nens i en l'aprenentatge; dominar l'escriptura, fer una correcta cal·ligrafia, que no vol dir que sigui una lletra maca , sinó dominar les proporcions, l'ocupació de l'espai-paper, el control dels impulsos, el domini dels estris escripturals i fins i tot del propi cos, perquè mantenir una postura correcta requereix esforç i hàbit", diu Naranjo, que recomana utilitzar paper pautat. És important que tingui també línies verticals i mostri requadres. Així, l'ull humà pot copsar l'espai entre paraules: la cal·ligrafia estableix que l'espai entre paraules ha de ser el que necessita l'escrivent per a la lletra m, i que l'espai entre lletres es correspon amb el que li cal per escriure una vocal. "És aconsellable el paper pautat fins que no s'hagi assolit un domini de l'escriptura. És adient començar amb una quadrícula de 5 mm o superior i reduir-la a 4 mm quan la lletra ha madurat prou, cap als 14 anys", conclou Naranjo.