Com ha de ser el joc a l'escola?

Conciliar el plaer amb l'aprenentatge.

Oferir diferents relacions i situacions per provocar una alfabetització i una riquesa motriu.

Mantenir viva la curiositat del nen.

Incidir a nivell físic amb la imatge global del cos.

Apostar pel joc cooperatiu enfront del competitiu.