Aina Moratinos i Mariona Herrera

La metodologia Orton-Gillingham i l'aprenentatge multisensorial

Un programa per ajudar els infants amb dificultats en l'aprenentatge de la lectura

La metodologia Orton-Gillingham i l'aprenentatge multusensorial / ISAAC BUJ Zoom

Hi ha nombrosos programes per ensenyar a llegir i en funció de l'escola o de les necessitats dels alumnes se n'utilitza un o altre. Tots els infants aprenen a llegir, però hi ha un percentatge d'alumnes que presenten un retard en l'adquisició de la lectura. Les dificultats en l'aprenentatge de la lectura o dislèxia són degudes sobretot a un dèficit en el processament fonològic entre altres factors, com dificultats en la denominació ràpida, la velocitat de processament, la memòria de treball o les habilitats d'automatització. Els estudis recents parlen d'una prevalença d'entre el 10% i 20% de la població en edat escolar.

Les dificultats en l'aprenentatge de la lectura o dislèxia són degudes en major mesura a un dèficit en el processament fonològic entre altres factors


 
Una de les metodologies que utilitzen els logopedes, psicòlegs o pedagogs amb aquests infants que presenten dificultats d'aprenentatge o un retard en l'adquisició de la lectura i l'escriptura és el programa Orton-Gillingham. Aquest va ser el primer programa dissenyat per a nens amb dificultats de lectura i és molt utilitzat en les sessions de reeducació o estimulació.
 
La creadora d'aquest mètode va ser Anne Gillingham, professora de l'Institut Orton dels Estats Units. Amb la col·laboració d'una alumna seva amb dificultats lectores van desenvolupar, fa més de 50 anys, un mètode de lectura correctiva per a estudiants de tercer a sisè de primària que no aprenien a llegir amb el mètode global de lectura.

MÈTODE DE TREBALL

L'objectiu principal és ensenyar als nens la correspondència entre el so i la grafia. El programa Orton-Gillingham proposa una ruta d'entrenament intensiu perquè els infants amb dificultats lectores puguin fer les tasques cognitives que es necessiten per establir les connexions de correspondència entre el so i la grafia de forma seqüencial i sistemàtica a través d'un enfocament multisensorial en què s'utilitzen molts sentits (la vista, l'oïda, el tacte i el moviment) per tal d'integrar l'aprenentatge de manera més significativa. Per poder assegurar l'èxit de les connexions entre els diferents sentits proposen treballar-ho de la següent manera per establir associacions:

 • Transformar el símbol visual en un símbol auditiu (so)
 • Transformar el símbol auditiu (so) en un símbol visual
 • Transformar el símbol auditiu en un moviment
 • Realitzar un moviment passiu de la mà 'escrivint' una lletra, guiats pel mestre o reeducador, mentre anem pronunciant el so
 • Transformar el símbol visual en moviment
 • Percebre les sensacions musculars de la pronunciació o de l'escriptura d'una lletra

El fet més important és que tots els nens es poden beneficiar d'aquesta metodologia, que com hem comentat es basa en l'aprenentatge multisensorial perquè d'aquesta manera, amb la incorporació d'altres sentits més enllà de la vista i l'oïda, la informació que perceben els alumnes és més completa i, per tant, té més possibilitats de ser assimilada correctament. Però també cal tenir molt present que pot ser particularment útil per als alumnes que tenen algun tipus de dificultat, ja sigui d'atenció o d'aprenentatge pels motius que hem esmentat.

A més d'aportar informació per més d'una via a la vegada i, per tant, oferir més oportunitats de discerniment,  el mètode multisensorial ofereix més oportunitats perquè els alumnes puguin demostrar el que han après i connectar amb més facilitat aprenentatges passats amb els nous i establir connexions significatives, una cosa molt important per tenir un bon aprenentatge.

RECOMANACIONS

Us proposem algunes activitats que podeu fer per treballar un so concret, com el so /s/ a través de tots els sentits:

 • Tacte: escriure la lletra /s/ en diferents textures, com ara espuma d'afaitar, sal o a la sorra. Tapar-nos els ulls i resseguir una lletra /s/ feta amb un paper rugós.
 • Moviment: fer una /s/ amb el nostre cos o escriure la /s/ en l'aire.
 • Oïda: d'una llista de paraules presentades oralment, discriminar i identificar quines contenen la lletra /s/.
 • Vista: trobar dins una caixa plena de lletres magnètiques totes les /s/. Relacionar cada grafia amb una imatge representativa que ajudi l'infant a recordar el so que produeix.

També podem utilitzar materials manipulables per representar una mateixa grafia. Podem acompanyar aquesta activitat produint el so que representa cada grafia i jugant a fixar-nos en la posició dels òrgans bucofonatoris per produir el so.
 
A continuació proposem una sèrie de materials que poden ser molt útils per aprendre a llegir a través dels sentits. Aprofitem que ara ve l'estiu!

 • Espuma d'afaitar per escriure amb les mans. La seva textura permet escriure i esborrar tantes vegades com es vulgui i és molt divertit.
 • Sal i sorra per fer les clàssiques pissarres per escriure amb els dits. Tenen opcions inesgotables.
 • Papers i teles de diferents colors i textures. Ens permeten retallar-los amb les formes de les lletres que vulguem treballar i, a més, podem escollir la tipografia i la grandària. Podem jugar a endevinar-les amb els ulls tancats o a combinar-les per colors, per textures, per sons.
 • Llistes de paraules amb el mateix so inicial o final. Ens permetran entrenar la discriminació auditiva, una cosa important per aprendre a llegir i escriure.