Una escola amb drets

A l’Unicef Catalunya desenvolupen des de fa tres anys el programa Una Escola amb Drets, que es basa en tres pilars. “El primer -explica Maria Mur, responsable de cooperació i educació de l’Unicef-és la formació sobre drets dels infants al professorat a través del curs online Viure (aprendre i ensenyar) els drets de la infància a l’escola, inclòs en el catàleg formatiu del departament d’Ensenyament de la Generalitat”.

El segon passa per la sensibilització i formació de les famílies, com a part de la comunitat educativa que són, amb tallers específics a través de les AMPA i en col·laboració amb la Fapac, perquè coneguin, entenguin i promoguin el respecte als drets dels infants.

I el tercer és la creació i difusió de la web www.escolaambdrets.org, una eina que, en paraules de Mur, “busca compartir coneixements, documentació, recursos didàctics i bones pràctiques”.