Criatures  /  Escola 05/08/2016

TeachersPro: plataforma digital per millorar les habilitats docents

TeachersPro és una plataforma creada a Barcelona dedicada a la transferència dels aprenentatges docents per a la pràctica professional educativa amb presència internacional en deu països

A.f.
3 min
Escoles punteres Innovació educativa a l’ADN

Educaweb s'ha associat amb l'Institut Escalae per a la Qualitat de l'Ensenyament-Aprenentatge per al llançament de TeachersPro, la primera plataforma digital dedicada a la millora de les habilitats docents. El projecte està en funcionament a deu països. A més d'Espanya, està present a Finlàndia, Alemanya, Mèxic, Guatemala, Perú, Colòmbia, Brasil, Argentina i Xile.

TeachersPro és una plataforma creada a Barcelona per l'Institut Escalae per a la Qualitat de l'Ensenyament-Aprenentatge per transformar l'educació a partir de l'especialització dels professionals. La plataforma, que conté més de mil hores de continguts en línia sobre bones pràctiques educatives, està dissenyada perquè els centres i els professionals de l'educació puguin transferir la innovació a les aules.

El funcionament de TeachersPro es basa en quatre grans àrees d'interacció: primer, analitza els coneixements i les competències docents per desenvolupar el millor itinerari professional; segon, desenvolupa les habilitats docents mitjançant interessants desafiaments de les metodologies més innovadores; tercer, permet demostrar els assoliments mitjançant un exclusiu sistema d'insígnies i certifica els coneixements per mitjà d'universitats i organismes internacionals; i, finalment, enriqueix el saber compartint les experiències d'aprenentatge docent a l'aula amb col·legues de la comunitat d'aprenentatge internacional.

Una eina per transferir innovació a l'aula

Fedrico Malpica, director general de l'Institut Escalae, explica que TeachersPro és el resultat de deu anys d'investigació, durant els quals "hem constatat que, quan es tracta d'innovar a les aules, la formació dels docents és clau per introduir noves pràctiques educatives." Segons Malpica, "el problema és que la majoria de programes de formació per a docents no són efectius, perquè no tenen un seguiment adequat per transformar la pràctica docent a l'aula". I afegeix que "TeachersPro canvia la perspectiva tradicional de comptar amb un formador o tutor per a diversos docents, per convidar que els usuaris siguin, alhora, participants de la formació i tutors d'altres col·legues en un entorn d'aprenentatge col·laboratiu que garanteix aquesta transformació".

En aquest sentit, a diferència dels cursos 'online', TeachersPro és una plataforma de desenvolupament professional dels docents per transferir habilitats concretes de la teoria a la pràctica. Es tracta d'una eina adaptativa, que permet traçar i realitzar itineraris personalitzats per a cada usuari, adaptant-se a les seves necessitats i interessos. Per finalitzar un determinat itinerari formatiu, els docents han de realitzar una pràctica a l'aula, que consisteix a preparar i dur a terme almenys una activitat amb els alumnes.

Finalment, els usuaris poden compartir l'evidència de les seves pràctiques entre col·legues i obtenir, així, reconeixement (insígnies i reputació) en una comunitat internacional d'aprenentatge docent. A més, el treball realitzat en la plataforma pot certificar-se, mitjançant una certificació internacional de competències professionals, gràcies a l'acord de TeachersPro amb diversos organismes i institucions.

Principals característiques del programa de formació que ofereix TeachersPro:

Principals característiques

  • Adaptatiu. Personalitza l'itinerari d'aprenentatge a partir del perfil de competències de cada docent, dels seus interessos i del tipus d'ensenyament que imparteix (infantil, primària, secundària, batxillerat, universitat i formació professional).
  • Motivacional. Evolució de l'estatus de reputació en la comunitat. Reconeixement acadèmic de la formació per un 'pool' d'universitats i organismes. Certificació Internacional de Competències Professionals.
  • Ludificat. Desenes de desafiaments per desenvolupar sobre les metodologies més innovadores que permeten aconseguir insígnies sobre 16 competències i més de 100 habilitats docents.
  • Competencial. Model formatiu que permet transferir la teoria pedagògica a la pràctica real, mitjançant casos pràctics, simulacions, instruments i descripcions per al seu desenvolupament a l'aula.
  • Col·laboratiu i social. Pràctica compartida amb col·legues a nivell mundial, segons interessos comuns. Desafiaments que cal aconseguir de forma compartida amb altres acompanyants. Revisió constant sobre evidències reals de la pràctica docent en diferents contextos, per a la formació de criteri pedagògic. Suport de la xarxa de contactes pròpia mitjançant converses i recomanacions oportunes.
  • Altres característiques tècniques. TeachersPro és un sistema tecnològic multiplataforma (Mac US, Windows, Android), multidispositiu (PC, portàtils, tauletes, telèfons intel·ligents) i multiidioma (espanyol i anglès d'inici, amb la incorporació de nous idiomes prevista cada any).

Una aposta estratègica d'Educaweb per als docents

Josep Lluís Segú, director general d'Educaweb, explica que aquesta és una de les estratègies d'Educaweb per incorporar la innovació al centre educatiu. En aquest sentit, afirma que "TeachersPro és una eina amb una potencialitat enorme per millorar les competències dels docents, i la impulsarem amb l'objectiu de complementar la gamma de productes que estem oferint als professionals de l'educació." A més, "Educaweb es dirigeix als diversos sectors de l'àmbit educatiu, tant obligatori com postobligatori i no reglat, per prestar sempre una atenció especial als professionals de l'educació".

Educaweb és una entitat de referència dedicada a l'orientació acadèmica i professional, que ofereix serveis d'orientació professional a persones, institucions i centres de formació des de 1998 i, al seu portal, compta amb un cercador amb més de 50.000 cursos i 20.000 centres de formació. Ofereix continguts i serveis d'accés lliure i gratuït que ajuden l'usuari a escollir la formació més adequada.

stats