Criatures 23/02/2019

Respectar i conèixer el valor de la Serra

El CEIP Fornalutx centra un treball a conèixer les construccions tradicionals presents a la Serra

Toni Crespí
4 min
Respectar i conèixer el valor de la Serra

Conscienciar, aprendre i conèixer el passat, el present i el futur de la serra de Tramuntana és la finalitat que té el projecte que duen a terme nombroses escoles de les Illes Balears. Mitjançant una metodologia innovadora a les Balears, la d’aprenentatge i servei, el Consell de Mallorca col·labora amb diferents centres educatius per aprofitar el valor d’un dels patrimonis més importants que té l’illa. Difondre el valor social i cultural de la Serra és un dels objectius d’aquest programa, a més de la creació de processos de servei comunitaris entre els alumnes que ajudin a detectar les necessitats reals d’aquest entorn natural per aprendre a respectar-lo i cuidar-lo de la millor manera possible.

Una de les escoles que han decidit participar en aquesta iniciativa educativa i formar-ne part és el CEIP Fornalutx. El centre, que està situat a la serra de Tramuntana, ha fet partícips d’aquest projecte els seus alumnes de Primària. En concret, aquesta escola centra el treball a conèixer les construccions tradicionals presents a la Serra a través de l’estudi de l’arquitectura tradicional d’aquest entorn natural en el qual es localitza el seu centre escolar.

Projecte

Els alumnes del CEIP Fornalutx han dut a terme un estudi sobre les construccions tradicionals (porxos d’olivars, les possessions...) que formen part de la fisonomia de la serra de Tramuntana. Laura Pizà, directora i professora del centre, és una de les docents que han estat al capdavant del projecte i justifica la necessitat d’abordar aquesta temàtica per moltes raons. Pizà exposa que la fisonomia de la Serra està en perill, en part, per la pressió turística. En aquest sentit, el boom de la construcció ha fet augmentar l’edificació d’habitatges en espais protegits i se n’han canviat els usos tradicionals. Per exemple, molts porxos d’olivar han passat a ser llocs d’hostatge vacacional.

Així, per tal de conservar aquesta fisonomia, Pizà subratlla que “els alumnes necessiten conèixer aquestes construccions, entendre’n els usos i conscienciar de la seva necessitat de conservació, com també de l’entorn natural que les envolta, i reflexionar cap on volem anar”. Des del CEIP Fornalutx asseguren que aquesta activitat està sent molt productiva i enriquidora per als alumnes. Amb la metodologia d’aprenentatge i servei, els estudiants adquireixen els coneixements d’una manera més real perquè es troben en contacte amb l’entorn en el qual estan duent a terme l’estudi. “No podem desaprofitar l’oportunitat que ens dona estar ubicats a la Serra. Des del primer moment, la implicació dels docents i dels alumnes en aquesta iniciativa ha estat extraordinària”, declara la directora.

Continguts

Per què és important l’elaboració d’un projecte d’aquestes característiques? Al CEIP Fornalutx exposen que el punt de partida per a la conscienciació és l’educació. D’aquesta manera, Pizà assenyala que els alumnes han de ser els primers a ser crítics en el mal ús de la intervenció humana en el medi. “És fonamental que aprenguin de quina manera la vida humana pot arribar a afectar l’entorn”, destaca la docent. Per això, “els estudiants han d’adquirir hàbits i actituds de defensa i recuperació del medi ambient, i també del patrimoni cultural de la nostra comunitat”, remarca Pizà.

Tot i això, apunten que el propòsit principal és conscienciar els més petits del medi natural que els envolta. “Els alumnes han de ser conscients de la importància que té preservar, conservar i respectar el nostre patrimoni. Només arribaran a apreciar l’entorn que els envolta quan aprenguin a respectar-lo”, destaca Pizà. Per aquesta raó, la docent indica que és fonamental fer partícips els alumnes de la importància que té cuidar i protegir el medi ambient. Per això, els estudiants han participat de manera activa en l’elaboració i l’avaluació dels treballs d’investigació relacionats amb la conservació d’aquest patrimoni.

Experiència

Els professors conclouen que el projecte ha servit als alumnes per conèixer i valorar el paisatge natural i humà (arquitectònic) de la serra de Tramuntana i reflexionar sobre com s’ha d’evolucionar amb les necessitats i la realitat actual, de manera respectuosa i sostenible, pensant en el futur i sense deixar de banda el passat. La directora del centre manifesta que l’ensenyament ha de tenir una transferència directa cap a la realitat: “Els alumnes han gaudit amb aquest projecte i sobretot els ha servit per estimar i respectar aquest entorn natural en el qual viuen”.

Una de les conclusions més importants és comprovar que l’estudi que duen a terme els alumnes serveix per a “alguna cosa més” que no tan sols perquè el docent hi posi una nota. D’aquesta manera, i més enllà de la nota acadèmica, amb la metodologia d’aprenentatge i servei a la Serra els estudiants han entès millor la importància que té protegir i conservar el patrimoni.

Metodologia. Estudi basat en el servei a la Serra

La metodologia d’aprenentatge i servei (ApS) presenta molts avantatges. L’atenció a la diversitat, un grau elevat de motivació i implicació dels alumnes, i un ensenyament que va més enllà de l’estudi en les aules. Per aquest motiu, són molts els centres educatius que aposten per l’ApS. No obstant això, els docents reclamen que falta donar a conèixer la manera de fer i compartir les experiències entre les diferents escoles de les Illes per facilitar la col·laboració i la difusió de coneixements. D’aquesta manera, els educadors destaquen que quan l’aprenentatge va lligat a un servei determinat la motivació dels alumnes augmenta de manera considerable.

stats