A.F.

Repensar la relació família-escola

30 centres educatius inicien un procés creatiu per repensar la relació família-escola

Cal implicar les famílies en el dia a dia de l'escola / ACN Zoom

La crida 'Redissenyem la reunió amb famílies' ha iniciat el treball de formació amb els 30 centres que han optat per donar nou format a les reunions d'inici de curs amb l'objectiu de reactivar el compromís entre família i escola. Aquests 30 centres es van seleccionar d'un total de 49 presentats a la crida impulsada per la Fundació Jaume Bofill.

La recerca internacional constata que l'alt compromís de les famílies influeix positivament en els resultats acadèmics i genera altes expectatives d'èxit escolar. Per contra, un baix nivell formatiu de les famílies sovint implica baixes expectatives sobre les trajectòries educatives dels fills i filles. Si bé l'origen sociofamiliar és el factor explicatiu més important de les desigualtats educatives, no és menys cert que els nivells elevats d'implicació de les famílies en l'educació dels menors compensa l'efecte que els desavantatges socioeconòmics juguen a l'èxit escolar (CIIMU 2008). Les investigacions avalen que la implicació de les famílies, ja sigui a casa o a l'escola, no només pot promocionar l'aprenentatge dels alumnes de forma individual sinó també la millora del rendiment de tota l'escola.

Han estat seleccionades 30 propostes, de les quals 19 són de centres educatius d’infantil i primària i 11, de secundària o mixtes

En el marc de la crida, la primera reunió amb les famílies pretén ser el tret de sortida per generar un procés de canvi per crear un context amigable que afavoreixi més bones relacions. Les escoles participants han d'implementar el nou model de reunions creant noves solucions per millorar la coresponsabilitat d'escola i família. Aquesta primera trobada pot ser una palanca estratègica per alinear les famílies i l'escola en un objectiu

Els 30 centres que participaran de manera activa a la crida permetran explorar noves maneres i models de plantejar la relació família-escola i pilotar canvis viables que posteriorment es podran incorporar i estendre a altres centres educatius. Els centres tindran fins al 27 d'octubre per redissenyar les reunions amb la implicació de les famílies i per implementar els canvis proposats. Els centres comptaran amb mentors experts en relació família-escola, tallers de formació i un 'kit' metodològic específic per acompanyar el procés.

Tres dies de formació

La formació, que es fa aquesta setmana al centre de cultura popular La Violeta de Gràcia, es basa en metodologies centrades en les persones i té com a principal objectiu empoderar els equips dels centres per tal que puguin dur a terme els canvis i millores en les reunions. Al llarg d’aquesta formació es presentarà la guia metodològica, que consta d’activitats per orientar i acompanyar el canvi. 

Reflexionar i experimentar sobre com han de ser les reunions de principi de curs pot ser un element catalitzador d’un canvi més profund de la relació família-escola. 'Redissenyem la reunió amb famílies' aposta per un replantejament profund de les reunions d’inici de curs, no es tracta de fer petites millores per fer una reunió més amena, sinó de fer una reflexió profunda dels objectius de la reunió que suposi repensar creativament tant el contingut com el format. 

En una recent enquesta exploratòria impulsada en el marc d’aquesta crida, les 117 famílies que van participar van assenyalar diversos aspectes vinculats al contingut i amb un format que presenten un alt marge de millora: excés d’informació i massa generalista, trobades que es basen en un model relacional que no facilita la participació activa de les famílies, informacions molt basades en la norma i en allò que les famílies “han de fer”, falta de continguts globals sobre projectes pedagògics, etc. Tots aquests aspectes confirmen la necessitat de repensar aquestes trobades amb la voluntat de millorar la relació i coresponsabilitat entre família i escola.

Aquesta iniciativa està inspirada en la crida internacional 'How might we redesign the parent teacher night? (The Teachers Guild)' impulsada per IDEO Design for Learning Studio and Plussed i la RSA (Royal Society of Arts). 

La crida compta amb la col·laboració del departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i la Fapac.