Escola 21/01/2017

(en)raonar per millorar les mates

Vuit escoles de Catalunya i de Mallorca van participar durant el curs passat en un programa pilot que fomenta la resolució de problemes matemàtics en grups de dos. És un projecte que aquest curs es posa en marxa de manera oficial

Trinitat Gilbert
4 min
(en)raonAR per millorar les mates  Per què l’aprenentatge entre iguals funciona?   Ho sabies? Com són els problemes matemàtics que es treballen en parelles?

¿Els problemes matemàtics, si s’enraonen en parella, es resolen millor? I, més encara, s’entenen millor? Aquesta és la pregunta i el repte que es va fixar el Grup de Recerca sobre Aprenentatge entre Iguals (GRAI) de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), esperonats per la bona acollida de programes seus anteriors, com ara Llegim i escrivim en parella, Bikoteka irakurtzen i Reading in pairs.

“Si responc a la pregunta, dic un sí rotund”, afirma el professor de matemàtiques de l’escola Ipse de Barcelona, Àlex Quispe. Del setembre al desembre del curs 2015-2016, una de les tres hores lectives de matemàtiques de l’ESO la dedicaven a l’ (En)Raonem en parella, que és el nom del programa que impulsa el treball cooperatiu en matemàtiques. És a dir, els alumnes s’agrupaven de dos en dos ajuntant les taules i treballaven a partir de l’enunciat d’uns problemes que havien de resoldre.

Quispe explica que es va adonar que “els alumnes aprenien a interpretar millor els enunciats dels problemes quan els comentaven entre ells”. Per tant, en conseqüència, “interioritzaven el funcionament de les operacions que hi havien de fer”.

Com són els problemes que treballen en parella?

  1. Són situacions quotidianes.
  2. Les respostes són obertes.
  3. La correcció depèn de la justificació que hi dona la parella.

A la UAB, la doctora en psicologia i professora de psicologia de l’educació Marta Flores destaca el bon resultat del programa pilot, engegat en xarxes escolars de Catalunya i de Mallorca. “Els professors ens van destacar que havien notat més seguretat a l’hora d’afrontar el problema i més confiança en la resolució de problemes”. Concretament, explica Flores, “els alumnes havien perdut la por als problemes, perquè havien pogut desenvolupar estratègies per a la resolució i obtenien millors resultats en diferents dimensions de la resolució, sobretot en l’argumentació i el raonament, a través del diàleg que promou el programa”.

A l’hora d’explicar els objectius del programa (En)Raonem en parella, Flores indica que “promou l’aprenentatge cooperatiu a l’aula i fa que els alumnes prenguin protagonisme i desenvolupin competències com per exemple aprendre a aprendre, autonomia i iniciativa personal, a banda de la competència en resolució de problemes, que és la que guia tot el procés”.

SEGURETAT I RAONAMENT

A la pràctica, a l’aula la tutoria entre iguals es pot aplicar seguint diferents models:

1) Les persones que formen la parella tenen una asimetria respecte de la competència en resolució de problemes, fet que vol dir que un dels dos (el que té més nivell de competència) és el tutor i l’altre (el que en té menys) és el tutorat.

2) Els alumnes representen una tutoria recíproca, en la qual els rols es poden anar intercanviant i en la qual la competència en resolució de problemes de cada un dels membres de la parella és similar.

“La sorpresa que es van endur la majoria de mestres va ser comprovar com aquells alumnes que normalment tenien dificultats a l’hora de resoldre problemes anaven sentint-se cada cop més segurs i anaven desenvolupant estratègies de raonament i aprenien a prendre decisions i a justificar-les adequadament”, indica Marta Flores. “Valoraven molt -afegeix- el fet que, a través de l’observació de les parelles de treball de l’alumnat, havien pogut escoltar les argumentacions que feien i veure com s’ajudaven entre ells per poder donar resposta a les diferents situacions que planteja el programa”.

Ho sabies?

La tutoria entre iguals no consisteix només a posar dos alumnes junts i confiar que cooperin entre ells i aprenguin l’un de l’altre. La comunitat científica parla de tutoria entre iguals (peer tutoring) quan els dos membres de la parella (tutor i tutorat) s’ensenyen i aprenen.

Flores avança que el programa (En)Raonem en parella, que es posa en marxa aquest curs de manera oficial, “proposa implicar les famílies en la resolució de problemes des de casa i a diferents nivells, així que es desenvoluparà també a casa de manera paral·lela a com es fa al centre escolar”. A l’escola Ipse, concreta el professor Àlex Quispe, el programa s’ha tornat a posar en marxa aquest mes de gener.

Per què l'aprenentatge entre iguals funciona?

Segons el doctor en psicologia i professor de psicologia de l’educació de la UAB David Duran, que extreu les conclusions després de la recerca col·laborativa amb més de 300 centres escolars en els programes 'Llegim i escrivim en parella', 'Bikoteka irakurtzen' i 'Reading in pairs':

  • Millora de la fluïdesa i correcció lectora: les possibilitats de llegir en veu alta amb una persona que escolta activament i que ofereix feedback per a la millora permeten millorar els índexs de lectura tant dels tutors com dels tutorats.
  • Millora de la comprensió lectora: l’ús de les estratègies de desenvolupament de la comprensió lectora en la interacció de la parella permet millorar el grau de comprensió interioritzant les estratègies que després es fan servir individualment.
  • Millora de l’autoconcepte lector, de la idea d’un mateix com a lector, especialment dels alumnes tutors.
  • Utilització de l’aprenentatge entre iguals, entre alumnes, però també entre mestres i escoles.
stats