Criatures 25/11/2017

Eines per aconseguir un entorn més sostenible

L’educació per a la sostenibilitat comparteix els recursos pedagògics de l’AMB

Judit Monclús
3 min
L’educació per a la sostenibilitat comparteix els recursos pedagògics de l’AMB Complements per a l’experiència

Són moltes les activitats que es programen per conscienciar la ciutadania sobre els recursos i els residus, el cicle de l’aigua, l’energia i la salut ambiental, entre d’altres. Però més enllà d’aquestes propostes, ¿com es poden recuperar els aprenentatges que se’n desprenen? El programa Compartim un Futur de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) ha posat a disposició de la ciutadania una guia didàctica online perquè les escoles, els professionals de l’educació en el lleure, les famílies, la gent gran i altres persones o entitats interessades en l’educació ambiental puguin obtenir-ne els recursos didàctics que més els convinguin per ampliar, reforçar i reflexionar sobre les seves experiències i coneixements més enllà de la pràctica de les activitats que ofereix aquest programa. “És una plataforma que facilita l’accés a les visites guiades, les activitats a l’aula i a l’entorn, les activitats prèvies i posteriors i les publicacions del programa d’educació per a la sostenibilitat de l’AMB al voltant dels sis eixos temàtics que la formen: cicle de l’aigua, recursos i residus, energia i canvi climàtic, salut ambiental, mobilitat sostenible i territori, ecologia i biodiversitat”, explica Lídia Barceló, tècnica de l’àrea de Medi Ambient de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB).

“Actualment hi ha molta quantitat d’informació online disponible, així que l’usuari el que busca són aquelles plataformes que li donin una resposta ràpida a allò que busca. Amb aquesta guia, de cerca fàcil, ordenada i intuïtiva, el que es pretén és que els interessats puguin obtenir de manera ràpida els recursos educatius. A més, la cerca és guiada, és a dir, que tot i que en un principi no sàpiguen ben bé què és el que estan buscant, només cal que triïn el tema i el nivell educatiu -o públic específic- i la guia els donarà un ventall d’opcions disponibles, agrupades segons activitat, publicació o itinerari didàctic”, indica Barceló.

PER A TOTS ELS PÚBLICS

La nova guia didàctica de l’AMB posa a disposició dels usuaris tots els recursos i suports generats des de l’ens metropolità en l’àmbit de l’educació per a la sostenibilitat. Tots aquests recursos poden complementar l’objectiu acadèmic d’un curs escolar, compondre el material de consulta d’una activitat de lleure o ajudar a planificar una sortida de cap de setmana per conèixer la biodiversitat d’un parc, o saber més coses sobre com funciona una depuradora d’aigües. “L’objectiu del nostre programa és que les persones puguin adquirir coneixements i eines perquè puguin passar a l’acció i canviar els hàbits per fer-los més sostenibles. Tenir una guia pràctica i fàcil per buscar les activitats i les publicacions i donar l’oportunitat de treballar itineraris didàctics pot facilitar l’accés a tot aquest coneixement i a les eines que ofereix el programa Compartim un Futur”, apunta Barceló.

El seu funcionament és molt fàcil: només cal entrar a la pàgina web http://guiadidactica.amb.cat i els interessats han d’escollir primer el tema que volen treballar, el nivell educatiu o el públic específic, i el tipus de recurs -activitat, publicació o itinerari-. “Volem garantir la qualitat i la continuïtat en l’aprenentatge dels nostres participants al Compartim un Futur, sigui el tipus de públic que sigui. Com que l’objectiu és que les persones acabin prenent decisions que siguin més sostenibles, el fet de proporcionar una eina digital pràctica pot facilitar l’assoliment d’aquesta fita. Això pot propiciar que hi hagi més reserves i participació, reconeix Barceló. Durant el curs 2016-2017, el programa va comptar amb més de 48.000 participants.

Complements per a l’experiència

Una de les novetats més destacades que aporta la guia didàctica del programa Compartim un Futur de l’AMB és la possibilitat de realitzar itineraris didàctics. Adaptats a tots els públics i a tots els nivells educatius, es poden dur a terme en el marc d’un projecte acadèmic, com a complement de cicles formatius o simplement per satisfer les curiositats i inquietuds de les persones interessades en els àmbits que treballa el programa d’educació per a la sostenibilitat de l’AMB. En aquest cas, els itineraris són una agrupació de recursos -activitats, publicacions, exercicis previs i posteriors, bibliografia complementària- que segueixen un ordre lògic i ordenat per treballar una temàtica de manera contínua durant un període. “Per exemple -explica Barceló-, en el cas del públic de l’àmbit escolar, si un professor de primer d’ESO vol fer un projecte sobre residus, hi trobarà l’itinerari Descobreix el cicle dels residus i els recursos, a partir del qual podrà portar a terme activitats a l’aula, visites a instal·lacions de tractament de residus, exercicis previs i posteriors a les activitats i accedir a un recull de publicacions i altres recursos educatius complementaris”. Els itineraris no són només per a formació reglada, sinó que també estan pensats perquè els puguin seguir altres públics.

stats