Criatures 11/08/2018

Sigues creatiu, escriu

Aquest curs s’ha realitzat la prova pilot per introduir l’escriptura creativa a les aules i convertir-la en una proposta didàctica transversal

Judit Monclús
6 min
Sigues creatiu, escriu

“Quan començo un llibre sé molt remotament el que hi passarà. Només en tinc una idea molt general i el llibre es desenvolupa a mesura que el vaig escrivint. Mai no estic gaire segur del que succeirà fins que ja ho he escrit”. L’escriptor Aldous Huxley es definia com un autor intuïtiu, no planejava l’argument dels seus llibres amb premeditació i deixava que la història anés fluint a mesura que l’anava escrivint. D’això tracta l’escriptura creativa: de donar curs a la imaginació i escriure sense pensar, que la inspiració t’enganxi treballant -com deia Picasso- i no frenar-la qüestionant ni planificant amb anticipació. “No hi ha una sola manera d’escriure. La gent pensa que primer has de pensar i després escriure. I no. També pots escriure a raig. És el que intentem ensenyar aquí als adults i el que ens va fer entrar el cuquet de fer-ho arribar també a les escoles i als nens”, explica Laia Fàbregas, escriptora, codirectora del Laboratori de Lletres de Barcelona i professora del curs d’escriptura creativa per a docents que imparteix el centre.

La creació d’aquest curs d’escriptura creativa per a professors de primària i secundària va sorgir de forma paral·lela a altres projectes que oferia el Laboratori de Lletres. Per una banda, treballaven amb instituts de Barcelona realitzant reculls de contes amb els alumnes, ajudant-los en la creació i en l’autopublicació, i, per l’altra, també feien un curs de narrativa per a joves quan des del departament d’Ensenyament es va posar en marxa el programa 'Ara escric' per potenciar la competència escrita dels alumnes dels cicles d’infantil, primària i secundària. “Ens van demanar si podíem col·laborar-hi aportant eines perquè els mestres poguessin implantar a l’aula el que s’havia ideat en el marc d’aquest programa. D’aquella conversa en va sorgir la proposta que muntéssim un curs d’escriptura creativa per a docents”, explica Fàbregas. Es van posar mans a l’obra i a finals de l’any passat van formar una cinquantena d’assessors de llengua, interculturalitat i cohesió social (LIC) perquè fossin els encarregats d’instruir els mestres i professors interessats a introduir l’escriptura creativa als seus respectius centres de treball.

DONA ALES A LA IMAGINACIÓ

“La principal idea a transmetre era que escrivint de manera creativa s’ajuda a créixer, s’ajuda a pensar”, assenyala Manel Plens, assessor LIC a l’Hospitalet de Llobregat i sorgit d’aquesta primera promoció de formadors impulsada pel Laboratori de Lletres entre els mesos d’octubre i desembre del 2017. Juntament amb tots els seus companys, ha col·laborat amb els tècnics del Servei d’Immersió i Acolliment Lingüístics (SIAL) del departament d’Ensenyament en la concreció del material que després van traslladar als docents que volien introduir l’escriptura creativa a l’aula. “Simplement el que hem fet és oferir un vector perquè el professorat arrengleri quatre idees i pensi que realment val la pena apostar a gran escala per l’escriptura creativa, no convertir-ho en una activitat aïllada entre les que realitza l’alumnat, sinó que vegi que es pot planificar tant en l’horari de les assignatures lingüístiques com no lingüístiques a través d’un projecte interdisciplinari”, explica Plens. De fet, al curs que va impartir al col·lectiu de professors dels serveis territorials de Barcelona i comarques n’hi van assistir de diferents àmbits: d’assignatures com llengua catalana, castellana i anglesa, però també de filosofia i fins i tot tecnologia.

Però, ¿com s’integra l’escriptura creativa dins l’assignatura de tecnologia? “Molt fàcil, en lloc de fer-los fer informes, que tenen un format molt tancat, fas que els alumnes escriguin posant-se en la posició d’algun element tecnològic, com ara un objecte, una bossa de plàstic, etc.”, assenyala Plens, que també valora el creixement personal i l’obertura de mires que els proporciona. “El fet d’escriure creativament té un fort potencial de transversalitat a través de les matèries i de vinculació amb el que hauria de ser un autèntic currículum competencial i multidisciplinari que crèiem que valia la pena transmetre al professorat”, afegeix.

“L’escriptura creativa és on l’alumnat pot expressar més la seva imaginació, els seus sentiments i a mi també és la part que m’interessa més”, afirma Susanna Ibáñez, professora de llengua catalana a tercer i quart d’ESO a l’institut Torras i Bages de l’Hospitalet de Llobregat. Amb tres companys més del centre, va cursar la formació en escriptura creativa oferta a principis d’aquest any i la va començar a introduir en la seva assignatura la resta de curs. Les tècniques utilitzades a classe les van experimentar els mateixos professors durant la formació.

Ibáñez assegura que va ser molt interessant perquè els va facilitar veure el procés de treball i els va permetre traslladar-lo directament a l’aula perquè els alumnes produïssin els seus primers textos. “Vam començar treballant la descripció, però no la tradicional. En aquest cas, havien de fer-la des del punt de vista dels cinc sentits. Després, els vaig demanar que visualitzessin una platja i que expliquessin quines sensacions els despertava allò que hi veien. L’últim pas va ser escriure un petit text prenent com a referència uns elements que apareixien en una graella en què havien de triar un personatge, un espai, etc. Van sorgir resultats interessants perquè hi ha alumnes que ja saps que ho faran bé, però la meva sorpresa va ser comprovar l’interès que va despertar en els que els costa escriure i l’esforç que van fer per complir aquestes consignes”, apunta Ibáñez. Després d’aquesta primera prova pilot, el repte del curs vinent serà començar a implantar l’escriptura creativa amb l’ampliació d’activitats més contextualitzades i amb un seguiment que permeti la implicació a nivell de centre.

MILLORAR LES COMPETÈNCIES

El curs 2011-2012 el departament d’Ensenyament va impulsar l’ILEC, un programa per donar un impuls a la lectura i augmentar la competència comunicativa lingüística i el desenvolupament de l’hàbit lector al llarg de tota l’educació bàsica. El curs 2015-2016 va posar en marxa el programa araESCRIC per millorar la competència escrita dels alumnes. Una de les conferències que formaven part d’aquesta iniciativa estava dedicada a l’escriptura creativa. “Arran d’aquesta formació es va veure que el seu potencial era molt important i connectava amb una altra preocupació: com treballar la literatura a l’aula. A partir d’aquí, es va pensar en una formació específica per a aquest àmbit”, recorda Elisabet Velázquez, tècnica del servei d’Immersió i Acolliment Lingüístics (SIAL) del departament. Així va ser com va sorgir la col·laboració amb el Laboratori de Lletres. L’experiència que ja tenien en aquest àmbit els avalava perquè s’encarreguessin de fer la formació als assessors LIC que després farien les propostes didàctiques per introduir a l’aula. “El currículum ens demana que treballem la literatura. Ens vam fixar molt a treballar a partir de models literaris i ho hem reforçat des del primer moment, ja que el docent sempre ha de tenir presents aquests models per plantejar les activitats”.

“A la gent gran els pots preguntar en quin tipus d’escriptura es troben més còmodes. Als nens petits és molt difícil fer-los aquesta pregunta. Com a mestre, has de donar diferents alternatives i exercicis per veure com se’n surten millor. Tot això és molt difícil, però lliga amb les noves teories de l’educació de no fer nens com una fàbrica, sinó mirar-los en conjunt i saber què necessiten”, apunta Laia Fàbregas. “Cal potenciar la creativitat i la imaginació. Sempre es diu que gradualment anem sent menys creatius i, ara, a través de la literatura, podem revertir aquest procés”, afegeix Velázquez. De fet, l’interès en aquesta proposta ha desbordat els mateixos impulsors. “Aquesta mirada, especialment per als mestres de primària, que són els que més s’hi han interessat, ha sigut una revelació. El fet de practicar aquest tipus d’escriptura més enllà de la teoria els ha servit per situar-se en la posició de l’alumne”.

Els docents interessats a aprendre més coses sobre l’escriptura creativa tenen dues opcions: rebre formació a través dels assessors LIC quan es tornin a posar en marxa aquests cursos o realitzar-los a través dels que imparteix el Laboratori de Lletres i que estan reconeguts pel mateix departament d’Ensenyament.

Tècniques per a la creativitat

Els assessors LIC van formar els docents per introduir l’escriptura creativa a l’aula durant deu sessions que van dividir en tres parts. La primera proposava activitats de desbloqueig, és a dir, ensenyava al professorat tècniques molt variades per animar els alumnes a deixar-se anar i a perdre la por escènica davant del paper en blanc, com ara l’escriptura automàtica. La següent es va decantar per la reflexió didàctica sobre elements de la narrativa -personatges, veu narrativa, descripcions, etc.- però dotant-la d’un caràcter creatiu per demanar a l’alumne que busqui en ell mateix i en els seus inputs externs elements per plasmar-los en un text. L’última part es va dedicar a mirar com convertir aquestes tècniques en hores de classe i en activitats de centre.

stats