Criatures  /  Escola 08/04/2022

Dedica’t a l’educació amb Kumon

Kumon, la xarxa més gran de centres d’ensenyament del món, busca franquiciats per a Catalunya

3 min
Kumon és un mètode d’aprenentatge individualitzat per desenvolupar al màxim les capacitats acadèmiques dels alumnes

Hi ha experiències en educació que permeten de treballar d’una manera completament diferent del sistema tradicional. ¿Qui no valoraria un projecte educatiu en què es comença formant equip amb l’alumne i la seva família; que utilitza un mètode flexible, capaç de respectar el ritme d’aprenentatge de cada alumne, i que posa el focus en les seves capacitats individuals? Parlem del mètode Kumon: un programa els objectius del qual són buscar en cada infant el màxim potencial i despertar-li la passió per aprendre.

Kumon és un mètode d’aprenentatge individualitzat que utilitza els programes de matemàtiques, lectura i anglès com a eines per desenvolupar al màxim les capacitats acadèmiques dels alumnes. Disposa de més de 25.000 centres d’estudi i 4.000.000 d’alumnes matriculats a tot el món.

La figura del director-orientador del centre

L’èxit de Kumon es basat, entre altres factors, en la figura de l’orientador que dirigeix el centre. L’orientador franquiciat és clau per al model de Kumon, perquè serà l’encarregat de guiar l’alumne en el seu procés d’aprenentatge amb motivació i confiança.

Kumon busca un perfil de candidat molt determinat per a Catalunya: "Volem treballar amb persones que tinguin una clara vocació educativa, mentalitat emprenedora i formació universitària, amb disponibilitat per dedicar-se exclusivament a l’activitat i ganes de desenvolupar un projecte propi guiat per l’experiència acumulada d’una franquícia consolidada. Amb Kumon —explica Maribel Martín de Rosales, directora de desenvolupament i relacions públiques de Kumon España—, els nostres orientadors tenen el seu propi negoci i es dediquen al que més els agrada amb un mètode d’aprenentatge únic que té ja més de 60 anys d’experiència".

Un programa que buscar en cada infant el seu màxim potencial i despertar la passió per aprendre

El professorat de Kumon té una preparació exigent i rep formació contínua sense cost afegit. "A Kumon —afegeix Martín de Rosales— apostem per l’aprenentatge constant i creiem fermament que és la clau de la millora i de l’èxit. Per això oferim cursos gratuïts de perfeccionament i una sèrie de seminaris dirigits tant al treball amb els alumnes com al coneixement profund de Kumon Matemàtiques, Kumon Lectura i Kumon English, els tres programes de Kumon España".

A més, el franquiciat de Kumon ha de tenir competències, habilitats i actituds que li permetin de gestionar econòmicament el seu negoci, gestionar personal, desenvolupar activitats de publicitat i relacions públiques, i planificar sistematitzadament les activitats i les accions pròpies d’un centre Kumon. 

Baixa inversió inicial

Kumon proposa un model de franquícia que no requereix una inversió inicial important i ofereix ajudes a fons perdut molt significatives per al lloguer del local i l’establiment de la imatge externa del centre, entre altres aspectes. "Kumon —detalla Maribel Martín de Rosales— és una franquícia pensada per generar una oportunitat d’autoocupació. A la baixa inversió inicial que requereix la posada en marxa d’un centre Kumon, cal sumar-hi també la possibilitat de disposar d’ingressos i beneficis molt atractius a mitjà termini".

Kumon, a més, acompanya el franquiciat des del primer moment. Tots els orientadors treballen amb un coordinador de Kumon que l’ajudarà i assessorarà en totes les qüestions relacionades tant amb la gestió del centre com amb l’orientació dels seus alumnes.

Ara és possible tenir un centre Kumon a Catalunya. Si t’agrada l’educació i vols treballar en el teu propi negoci amb un mètode d’aprenentatge únic, Kumon t’espera. El dissabte, 30 d'abril, hi haurà una sessió d'orientació sobre la franquícia Kumon. Podeu trobar tota la informació i el formulari d'inscripcions a la seva pàgina web .

stats