Escola 25/09/2022

Les alternatives (i pautes) als grups de WhatsApp de pares de l'escola

Establir normes d'ús, compartir el mínim d'informació i només tractar temes específics són claus per fer una bona gestió del canal

5 min
criatures 24 setembre pag 6-7 xat pares

BarcelonaÉs habitual que a l'inici de curs les famílies decideixin crear grups de WhatsApp. Sovint són per al grup classe o fins i tot es fan amb les famílies de totes les línies del mateix curs, per evitar que se n'hagin de crear de nous si al llarg de la primària es barregen les classes. Però quina finalitat tenen? ¿Resulten útils o aporten poc o res?

A l’hora de trobar canals de comunicació, la cosa varia si és l’escola la que vol enviar informació a les famílies o és entre famílies. Si el centre no té cap aplicació destinada específicament a aquesta finalitat, es pot crear un grup de WhatsApp en el qual només l’administrador –l’escola, el tutor o la secretaria– pot escriure. És un canal de missatgeria instantània ràpid que t’assegures que pràcticament tothom veu, està molt estès i se sap com funciona. Així s’informa i s’eviten conflictes. “Però quan l’escola no té clares les vies de comunicació amb les famílies o no les utilitza prou bé. Si confonen, per exemple, el que envien per correu electrònic amb circulars o xarxes socials, i les famílies tenen la sensació que els falta informació, llavors els grups de pares tendeixen a completar aquesta mancança”, explica Pau Font Sancho, comunicador i educador.

Solucions a mida

Hi ha eines específiques com Remind (www.remind.com), Dinantia (www.dinantia.com) o Additio (www.additioapp.com), pensades per millorar la comunicació entre el centre i les famílies. També ofereixen la possibilitat de ser un canal entre les famílies. Additio és una empresa catalana dedicada a crear solucions digitals educatives, amb més de 30 anys d’experiència en el sector. Actualment estan presents en la majoria de centres de Catalunya, i en un gran nombre d’àmbit nacional i internacional amb la solució integral de comunicació i avaluació. La seva funció principal és la gestió acadèmica encara que és una plataforma adaptada per a l’alumnat i les famílies. Funciona registrant-hi amb el nom i el correu electrònic, no cal el mòbil, i funciona a través d’un codi. Cada família i alumne tenen un codi al qual es vinculen les dades de l’alumne, des d’avaluacions a assistències. El professorat configura el que la família pot veure i decidir a què es dona visibilitat. Pot enviar missatges puntuals o fer partícips les famílies del seguiment de l’alumne. Hi ha comunicacions a nivell de grup classe, quan els professors envien un missatge a tot el grup. També existeix l’opció de xat que pot obrir només un alumne en concret, i es poden crear grups, i servir de canal de comunicació intern entre els docents. “Cada centre decideix com és la comunicació, si és unidireccional, bidireccional o si es configura de la manera que més els convingui. El que recomanem és que si es creen grups entre les famílies, hi hagi un professor del centre que funcioni com a administrador per si s’hagués de bloquejar o eliminar a algú”, comenta la Sandra Justicia, del departament de màrqueting de la companyia.

Grups de WhatsApp nocius

Quan la comunicació és entre famílies caldria que tothom pugui dir la seva encara que no tot s’hi val. “Primer s’ha de pensar per a què existeix i quina funció té, perquè si aquests canals queden buits de contingut o no hi ha lideratge, després es converteixen en un terreny adobat per a qui vol compartir qualsevol cosa, i aquí comencen els problemes”, assegura Font. Considera que hi ha una inèrcia bastant nociva de crear grups de whatsapp per a qualsevol cosa: feina, veïns, l’escola, esplais, el gimnàs… I amb les altres famílies de l'escola no s’haurien de reproduir els hàbits d’ús que es poden tenir amb la família o un grup d’amics.

La recomanació de l’Albert Cuesta, periodista especialitzat en tecnologia i col·laborador de l’ARA, és que es facin servir les comunitats en línia específiques, que solen ser gestionades pel centre, però si no n’hi ha i s’han de crear: “Telegram és el més sofisticat i flexible –els grups poden ser administrats i es poden crear supergrups, que són grups de grups–; la que ofereix més privadesa és Signal, tot i ser menys flexible, i el gran avantatge de WhatsApp és que l’utilitza pràcticament tothom”. WhatsApp, a diferència de Signal i Telegram, guarda les metadates. “Tant WhatsApp com Instagram i Facebook, que són propietat de Meta, saben amb qui et comuniques i guarden aquesta informació, la registren i l’exploten amb finalitats publicitàries”, recorda Cuesta, que afegeix que és absurd evitar WhatsApp a l’entorn escolar si ja s’utilitza en altres àmbits, perquè ja estan explotant les teves dades amb finalitats comercials.

Pautes per a una bona comunicació

L’educador i comunicador Pau Font proposa que s’elabori una mena de manual senzill, pautes que estableixin tant el contingut com la forma d’ús per evitar conflictes entre les famílies. “Ningú té mala intenció però en general tothom té moltes ganes d’explicar i poques d’escoltar –assegura–. No n’hi ha prou de compartir informació amb ganes i bona voluntat”. Es tracta d’unes pautes que responen al sentit comú, tot i no ser tan comú, per tenir un grup sa i útil, i que el grup de pares i mares puguin tenir una bona experiència.

  1. Dues o tres persones identificables –podrien ser els delegats–, haurien de fixar les pautes i ser els moderadors del grup.
  2. Deixar clares les normes d’ús quan es crea el grup, enviar-les als nous integrants o a l’inici del nou curs als que segueixin actius al grup.
  3. Establir la finalitat i el contingut del grup: opinió, crítica, informació, coordinació, propostes…
  4. Compartir el mínim d’informació amb el màxim valor.
  5. Només es poden tractar temes de l’escola, no es poden fer comentaris que faltin al respecte, compartir opinions, parlar de temes personals, penjar acudits ni mems… o el que decideixin les persones que creen i moderen el grup.

Una oportunitat

La Pilar valora positivament l’experiència que ha tingut fins ara amb els grups de WhatsApp de les classes dels seus tres fills: “Si s’utilitza bé és una eina fantàstica en què la participació de les famílies pot ser enriquidora, afavoreix la comunicació entre nosaltres, és directa i pràctica. Tot i que no sempre se'n fa un bon ús i pot haver-hi alguna manca de respecte, i a vegades hi ha famílies que es queden fora dels grups i ni saben que existeix”. Considera que amb els anys s’ha anat aprenent a utilitzar-los correctament, abans sovint s’enviaven missatges que no estaven directament relacionats amb el grup, “però ara que ens autocontrolem més i millor, fem que el canal sigui més útil”, assegura la mare.

“Els pares transmeten valors en tot moment, fins i tot quan no se n’adonen, d’aquí la importància de ser conscients de com ens comuniquem amb els altres, perquè els fills absorbeixen tant els comentaris que fem com la mirada que tenim respecte als altres”, argumenta Paula Bonelli, psicòloga general sanitària especialista en infància i família. Per això assegura que és important que sempre intentem ser coherents i respectuosos amb els altres, no només quan gestionem canals de comunicació com WhatsApp, Telegram o Signal. La gestió que els adults fan d’aquestes eines són una oportunitat perquè els fills entenguin que més enllà dels grups amb amics i la família, quan es tracta del WhatsApp de tota la classe o amb gent amb qui no es té tanta confiança, cal cenyir-se al que és rellevant, ser precisos i, com sempre, ser prudents i respectuosos.

stats