Criatures 02/06/2021

4 lliçons que una infermera escolar pot ensenyar a les criatures

La infermera escolar és una figura indiscutible en molts sistemes educatius europeus

3 min
Una imatge d'arxiu de la infermera escolar Vanessa Pedró

Tot i que en molts països de la Unió Europea, com Noruega i Alemanya, als Estats Units i en països llatinoamericans la figura de la infermera escolar és habitual i el seu paper està plenament integrat en el sistema de salut i atenció primària, a Catalunya i Espanya segueix sent una assignatura pendent. Aquesta figura té més d'un segle de desenvolupament, però a casa nostra hi ha pocs centres educatius que tinguin una infermera fixa, i només acostuma a estar present als centres docents d'educació especial, tot i que únicament quan alguns dels seus alumnes requereixen tractaments o cures complexos. La resta sol suplir aquesta figura amb auxiliars, que molt sovint es veuen desbordades.

Així, la figura de la infermera escolar, tot i que està prevista en la vigent llei educativa i en els diferents convenis, no és un lloc innegociable dins de l'organigrama docent. Però el seu bon fer i els notables resultats que aporten arran de les moltíssimes intervencions que fan en el seu dia a dia estan aconseguint que la infermeria escolar s'obri pas i cobri notorietat entre famílies i docents com una eina més que el sistema educatiu té per incrementar la seguretat, prevenir i millorar la vida dels nens.

I és que les infermeres escolars no només s'ocupen dels moltíssims imprevistos de tipus assistencial que hi ha dins de les escoles, com els accidents, sinó que també fant e seguiment i el tractament de malalties cròniques o puntuals. A més, la seva repercussió en el desenvolupament dels infants va més enllà. "En realitat reforcen des del punt de vista sanitari o expert un àmbit de coneixements que des dels col·legis i els professors solen intentar incloure transversalment, però en els quals no són especialistes i que no tenen un pes adequat en els plans d'estudi", afirma Jesús Ruiz, CEO de Schoolnurses.

Bona coordinació entre centres i professionals

Comptar amb un servei d'infermeria escolar degudament equipat i dimensionat a la realitat i grandària de cada centre es tradueix en més seguretat per als més petits. També suposa una oportunitat de dur terme estratègies sanitàries d'actuació directa, com els rastrejos covid que es duen a terme al llarg d'aquesta pandèmia, triatges o detecció precoç, alerta primerenca, avaluació i sondejos, realització de proves, vacunacions o altres actuacions d'investigació o execució de polítiques enfocades a la promoció de la salut, que actualment es deriven a l'atenció primària o als centres de salut però que acaben no arribant a molts menors.

Però tot això no serveix de res si els diferents actors protagonistes de tot aquest procés, centres i infermeres, no estan perfectament coordinats. "L'assistència als nens i la prevenció i la promoció de la salut són tres pilars fonamentals sobre els quals les infermeres escolars ordenen el seu dia a dia. No obstant això, amb els mitjans adequats i una vegada que el centre educatiu i la professional sanitària es compenetren després d'un temps de treball junts, les propostes, les accions dutes a terme i la seva repercussió en tot l'ecosistema escolar són palpables i mesurables a curt termini, i ho seran a llarg termini encara més", explica el màxim responsable de Schoolnurses, que afegeix que "els centres educatius poden assemblar-se però poques vegades d'hi ha dos d'iguals": "Més enllà d'afeccions comunes i problemes compartits, la infermera escolar acaba sent una eina independent que al costat de pares, professorat i alumnat construeix un entorn millor per a la docència, i trasllada una correcta cultura sanitària de forma continuada".

Prevenir abans que curar és l'estratègia més eficaç per millorar la qualitat de vida dels petits a l'escola, i una societat futura més sana i saludable. Però fer-la efectiva requereix d'una inversió, uns coneixements, un estudi i avaluació continuada i d'un treball conjunt i participatiu que només pot obtenir-se amb el temps i els mitjans necessaris. En aquest sentit, quins són els principals missatges o lliçons que han de transmetre les infermeres escolars als infants i joves? ¿Hi ha de prevaldre un enfocament més didàctic, pràctic o preventiu? Des de Schoolnurses n'extreuen els quatre principals:

1. Saber actuar davant d'un imprevist

A través de tallers diaris, amens i molt didàctics, les infermeres transmeten als alumnes, les famílies o als mateixos professionals dels centres educatius els coneixements bàsics per saber com es pot ser útil o ajudar prestant uns primers auxilis davant episodis d'emergència com desmais, atacs epilèptics, ennuegaments, cremades, cops, fractures, RCPs, accidents o intoxicacions. I és que el coneixement d'aquests conceptes pot salvar vides.

2. Comprensió de la salut i de la seva fragilitat

Impartir tallers o xerrades sobre diferents malalties comunes o rares (diabetis, asma, TDHA, dislèxia, etc.) que puguin afectar determinats alumnes servirà per contribuir a la seva naturalització i desmitificació. "Són coneixements que faran que la canalla es converteixi en futurs adults amb menys prejudicis i més empatia o tolerància, sabent ser d'ajuda a aquests companys i garantint així la seva inclusió. D'aquesta manera contribuirem a reduir les taxes de fracàs i abandonament escolar, o comportaments tan perillosos com el bullying. En resum, tot això millorarà els resultats acadèmics dels uns i els altres", afirma Jesús Ruiz.

3. Identificar senyals que poden desencadenar addiccions o comportaments nocius

La falta de confiança per plantejar determinades dubtes o inquietuds a familiars, amics o professors suposa també una actitud que pot ser tan perillosa i nociva com una drogoaddicció i que, com a tal, pot i ha de ser tractada o reconèixer-se en signes d'alerta primerenca. Aprendre a identificar entre informacions correctes o falses, o entendre què és una addicció tecnològica, pot suposar la diferència entre triar un camí o un altre en aquest moment de la vida tan vulnerable i sensible com és la infantesa.

4. Adquirir coneixements sobre salut i hàbits saludables

El foment d'hàbits saludables que van des de l'alimentació fins a la higiene personal, el son, l'exercici i l'autoconeixement és una altra de les lliçons que aquestes professionals traslladen als alumnes. Aquests missatges van novament encaminats a donar pautes i recursos per evitar l'assentament de mals hàbits en aquestes edats, sobre els quals s'ha demostrat que si són adquirits en edats primerenques són més proclius a mantenir-se durant la resta de la vida. "S'ha d'ensenyar que la salut és molt més que l'absència de malalties, abordant-la com un aprenentatge transversal i continu. Per això comptar amb una infermera escolar treballant sobre el terreny ajuda molt a que sigui un aprenentatge que els alumnes assimilin per sempre", explica l'expert.

stats