Com dissenyar un full de ruta

Reptes immediats

1. Competència digital docent

Fomentar les competències digitals docents per als processos d’ensenyament-aprenentatge.

2. Educació inclusiva

Fomentar l’ús de les tecnologies per respondre a la diversitat de necessitats de tot l’alumnat.

3. Continguts i recursos per a l’aprenentatge

Fomentar la creació i l’ús de continguts i recursos per al desenvolupament del projecte educatiu.

4. Infraestructura a l’escola i connectivitat

Dimensionar la infraestructura basant-se en els models d’ensenyament-aprenentatge.

5. Metodologies d’aprenentatge que fan ús de les TIC

Desenvolupar i implementar eines d’aprenentatge en la pràctica docent.