A.F.

La crisi del coronavirus agreuja la precarietat dels joves

Un 82% del jovent treballa en el sector serveis, un dels més precaris i més afectats per la crisi

8 de cada 10 joves treballen en el sector serveis, un dels més afectats a causa de la caiguda del turisme i l’hostaleria / GETTY Zoom

Segons un estudi publicat avui pel Consell Nacional de la Joventut de Catalunya (CNJC) –i elaborat per Joffre López, sociòleg per la Universitat Autònoma de Barcelona–, les persones joves són un dels col·lectius més afectats per la crisi socioeconòmica provocada per la pandèmia del covid-19. L'informe, publicat en el marc del projecte de l’Observatori de Drets del Jovent del CNJC, assenyala que l’impacte del confinament ha agreujat el panorama de molts joves que ja es trobaven prèviament en una situació de precarietat i de vulnerabilitat social. L'informe s'ha estructurat a partir de 5 grans àrees: 

  • L’accés al mercat de treball
  • Les condicions de treball
  • El lligam entre estudis i treball
  • La pobresa i el grau de protecció social
  • Emancipació i habitatge

Amb la paralització de les activitats econòmiques no essencials a partir de l’estat d’alarma i en molts casos també posteriorment, moltes persones joves han vist perillar la seva font principal d’ingressos. A més, cal tenir en compte que tot i la salvaguarda que generen algunes prestacions vinculades als ERTO, no s’han cobrat amb regularitat. Aquest fet ha dificultat encara més l’emancipació i l’accés a l’habitatge de moltes persones joves durant els darrers mesos. “Més del 80% de les llars on hi ha persones joves emancipades han d’afrontar pagaments continus pel seu habitatge, ja que són de lloguer o de propietat amb hipoteques pendents. A la resta de llars, amb prou feines la meitat”, assenyala l'estudi.

La caiguda de l’ocupació a causa de la pandèmia ha estat més brusca entre la població de 16 a 29 anys

 

La taxa d’atur de les persones joves d’entre 16 i 29 anys és la més alta i supera el 20%, segons dades del gener del 2020. Les causes d’aquest increment de l’atur i de la vulnerabilitat social arran de la pandèmia tenen molt a veure, segons apunta l’informe del CNJC, amb el tipus d’ocupació de les persones joves. La terciarització de l’ocupació en el cas del jovent és un clar símptoma de la precarietat: un 88% de les dones joves i un 82% dels homes joves treballen en el sector serveis, que precisament és un dels sectors més afectats per les mesures restrictives per frenar l’expansió del virus i per la caiguda del turisme i l’hostaleria. A més, la temporalitat dels contractes es cronifica en el cas del jovent. De fet, un 72% dels joves actius al món laboral treballen amb un contracte temporal, davant d'un 27,2% de joves que tenen un contracte indefinit.

La població jove és el segon col·lectiu amb més risc de pobresa i exclusió social

L’estudi conclou que la població jove és el segon col·lectiu amb més risc de pobresa i exclusió social. En efecte, el 15,6% de la població d’entre 16 i 29 anys que treballa és pobre, i en el cas de les dones el percentatge creix fins al 20,7%.