Criatures 18/05/2013

Com ha de ser la sala i l'espai per les sessions?

1 min

La sala

1 Amb prou espai però sense que sigui excessivament àmplia per evitar la dispersió del grup.

2 Amb terra de moqueta, parquet o aglomerat per anar descalços.

3 Amb l'ambient i la temperatura càlides.

4 Amb llum natural.

5 Amb parets de color suau i sense gaire decoració per evitar distraccions.

6 Amb una climatització adient per evitar el fred i la calor.

7 Amb els elements perillosos (radiadors...), protegits.

8 Amb espatlleres, mirall gran, matalassos, pilotes i blocs de goma escuma.

Els espais

1 Espai sensoriomotor: on es fan activitats sensoriomotrius -com enfilar-se, caure, saltar o rodar-, que permeten descobrir el plaer sensoriomotriu mentre s'adquireixen diferents habilitats de moviment.

2 Espai simbòlic: on es potencia la creativitat de l'infant, que juga de manera espontània sense la intervenció del psicomotricista.

3 Espai per a les representacions: l'objectiu d'aquest espai és permetre el pas de la vivència emocional a la representació cognitiva. Aquí hi ha els blocs de fusta, el paper, els llapis, la plastilina, la pissarra, etc., perquè les criatures puguin desenvolupar la creativitat.

stats