Criatures 27/01/2018

Ens repensam El pati?

El pati és considerat l’escenari més facilitador i ampli d’interacció a què els infants i adolescents tenen accés diari

Araceli Salas
3 min
Ens repensam El pati?

I si el moment del pati fos tan valuós com el de matemàtiques, ciències o literatura? I si sortir al pati fos tan enriquidor com una sortida al museu o una excursió? I si el pati fos viscut pels adults com un moment molt especial, per crear vincles amb els seus alumnes? I si tots els infants i adolescents gaudissin del pati amb els seus amics? I si no hi hagués cap nin o nina que jugués sol? I si els nostres patis estiguessin dissenyats amb molt de compte i idees creatives i fossin espais segurs i sense barreres?

El pati, durant el procés educatiu, és considerat l’escenari més facilitador i ampli d’interacció a què els infants i adolescents tenen accés diari. En ser considerat un espai de caràcter lúdic, en massa ocasions es desvincula de la funció pedagògica de l’escola, però és cert que cada vegada més professionals, equips directius i especialistes redissenyen els seus patis des d’una dinàmica integradora, que forma part d’un tot, amb la mirada posada en els múltiples beneficis que comporta.

L’alumne és el veritable protagonista i això ens porta a la importància de repensar-nos la funció dels nostres patis, tenint en compte, sobretot, tot el que hagin d’aportar. D’aquesta manera podrem aconseguir grans idees amb què tots se sentin identificats i inclosos .

El joc fomenta el caràcter dels nins i les nines, que a la vegada es convertiran en adolescents i adults. És la principal font per treballar les habilitats socials, els infants hi aprenen a respectar les normes, els límits, a compartir, aprenen sobre les seves emocions, a respectar l’altre, a ser més tolerants i respectuosos amb tot el que els envolta... Els amics són extremadament importants per al desenvolupament del nin i, així mateix, per a la seva autoestima.

Com a psicomotricista, faig feina diàriament amb nins i nines molt diferents, que m’expliquen com juguen, què els agrada, qui són els seus amics, quins són els seus problemes i també els seus somnis... M’entristeix sentir, a hores d’ara, històries que no tenen res a veure amb un desenvolupament emocional ple, infants que prefereixen quedar-se asseguts en un banc, menjant el berenar, altres que no saben amb qui jugar, o no saben ni tan sols jugar, i molts que se senten perduts en aquest espai i que simplement no saben o no poden gaudir-ne.

Els nostres patis haurien de ser un gran moment, per a tots ells. Com a adults hem de tenir clar que els nostres patis són un gran tresor per poder treballar d’una manera més indirecta tot el que afecta els nostres alumnes durant el seu procés educatiu i cercar alternatives, projectes, parlar sobre els patis durant les reunions, parlar-ho amb les famílies i, per descomptat, amb els infants i adolescents, cercant sempre la implicació de tots els professionals.

Si ens ho plantejàssim com un objectiu prioritari, potser més endavant ens trobaríem amb alumnes més feliços i amb menys problemes dins les nostres escoles i instituts.

Algunes idees per poder avançar en el redisseny dels nostres patis poden ser:

- Crear diferents espais i que puguin ser multiusos.

- Distribuir en dies diferents diferents jocs o dinàmiques.

- Involucrar tot el professorat en l’aportació d’idees al projecte.

- Crear llistes a les classes, que puguin estar elaborades pels alumnes, amb les seves propostes.

- Dotar aquest espai de més recursos que augmentin l’oferta de jocs i entreteniment.

- Cercar jocs d’alumnes que pertanyin a altres cultures i treballar amb les famílies per poder dur-los a terme.

- Cercar la implicació d’alumnes més grans perquè puguin monitoritzar diferents opcions de jocs amb alumnes més petits.

- Crear patrulles verdes per inculcar la importància del respecte envers tot el que ens envolta i fomentar el reciclatge, la cura de l’hort, la importància de mantenir els nostres patis nets, etc.

- Que els alumes que, per la raó que sigui, tinguin dificultats en les habilitats socials, puguin tenir padrins de pati, formar part d’algun dels projectes per executar, o puguin ser ells mateixos part d’algun equip o patrulla, que treballi per fomentar el respecte a la diversitat i prevenir el bullying.

- Que el pati entri a les aules.

- Evitar que tots els jocs siguin de tipus competitiu.

- Espai de resolució de conflictes.

stats