Criatures 04/07/2015

Què pot ajudar els pares a donar autonomia als fills?

1 min
  1. Tenir clar quin és el seu rol i què esperen de la vida. És important que vegin amb perspectiva la seva tasca com a pares i no se centrin exclusivament en la procreació i educació dels fills.
  2. Visualitzar com estaven ells quan tenien aquesta edat. Recordar què necessitaven els ajuda a entendre que han de deixar que els fills s’equivoquin, i que es pot aprendre dels errors.
stats