Criatures 04/05/2013

Plantilles per decret

Jaume Cela & Juli Palou
2 min

Ens ha arribat que el departament d'Ensenyament està negociant amb els sindicats el nou decret de plantilles dels centres públics. Sembla que es vol reconèixer el grau d'autonomia necessari perquè cada centre tingui la possibilitat de dissenyar perfils docents que responguin a les seves necessitats. Fins ara es feia amb comptagotes, però ara es vol obrir més l'aixeta. Trobem encertades les iniciatives que respecten l'autonomia dels centres en tots els terrenys, perquè les escoles i els instituts són diferents i les diferències s'expliciten en els projectes educatius i en el dia a dia. Convé, per tant, poder tenir gent disposada a respondre a aquestes diferències.

La polèmica estarà en qui determinarà aquests perfils. La resposta és, per nosaltres, evident: els equips directius. Els components d'aquests equips haurien de ser les persones més idònies per motius diversos. El primer és que l'equip directiu ha elaborat i presentat un projecte de direcció que concreta les línies generals del projecte educatiu de l'escola. No oblidem que aquest projecte l'elabora la comunitat educativa i que els equips directius són les persones que en primera instància la representen. Si hi ha discrepàncies entre els seus components s'hauria d'activar la participació entre els diferents membres i estaments que la formen i, si cal, prendre decisions per impedir que l'activitat educativa s'estanqui. Hi ha qui d'això en diu manar. Si convé, s'ha de manar.

Més motius

El segon motiu és que les persones que formen els equips directius sovint són persones que treballen al centre des de fa temps i, per tant, coneixen les necessitats reals i saben què poden proposar i què seria millor deixar per a un altre moment. El tercer motiu sorgeix d'una realitat que hem constatat anteriorment: cada dia més, la societat va acceptant que no totes les escoles i instituts són iguals, i que aquestes diferències són positives si es reconeixen els punts febles i els forts de cada centre. I qui més els hauria de conèixer són els equips directius i, per tant, podrien proposar els perfils docents amb prou seguretat.

Seria molt important, doncs, que s'arribés a un acord en aquest punt tan sensible per al sistema, i que s'arbitressin les mesures necessàries per evitar possibles perversions en aquests processos.

stats