13/02/2016

De la crisi a l’escola (II)

2 min
cria

Els indicadors d’ocupació mostren que, des de l’any 2005, el creixement de les feines relacionades amb la tecnologia avançada ( high-tech ), que demanen titulacions en STEM ( science, technology, engineering i mathematics ), ha sigut d’un 16%. És una dada molt important, ja que per cada nou lloc de treball high-tech es generen de manera directa o indirecta 5 llocs de treball de baixa especialització (low-tech ). Això sembla explicar, en part, el creixement en paral·lel de les feines poc qualificades (restauració, serveis personals, venedors, peons, personal de neteja, sector agrícola...), que ha sigut del 18,2% en el mateix període de temps (sempre en referència a la Unió Europea).

El futur es presenta molt més complicat per al sector intermedi (tècnics mitjans, professionals de suport, empleats comptables, administratius, operadors de maquinària...). L’oferta de feines d’aquest tipus s’està alentint i al conjunt de la UE ha sigut d’un raquític 2,2%.

Si aquestes tendències es confirmen, ens trobaríem davant un procés de polarització ocupacional dramàtic amb repercussions directes i molt serioses a l’escola.

La polarització està provocada per la computerització progressiva de les ocupacions del sector intermedi. Les tasques rutinàries estan emigrant de les mans dels homes al programari de les màquines. A hores d’ara s’estan assajant, per exemple, cotxes sense conductor. Per aquesta raó totes aquelles activitats relacionades amb el tracte personal en el sector serveis, que demanen flexibilitat, cordialitat i adaptació, semblen reservades per als humans... però de manera precària. I de moment.

Madrid es presenta actualment com una de les regions d’Europa amb més ocupació high-tech. Gairebé el 34% dels enginyers tècnics espanyols hi resideixen. A Catalunya hi ha la meitat d’enginyers que a Madrid. No em considero capacitat per extreure cap conclusió sobre aquesta diferència. El que m’interessa és portar aquestes dades a la reflexió pedagògica.

La pregunta que em sorgeix immediatament és si la vella distinció entre ciències i lletres no ha caducat ja completament. ¿No hauríem de reformular per complet els programes educatius i convertir matemàtiques, física i tecnologia en matèries troncals a totes les etapes escolars? Cada vegada ens trobem davant de més problemes que només es poden pensar matemàticament.

stats