Criatures 14/09/2013

Els beneficis de fer puzles

Més enllà de l'entreteniment

1 min

1 Fent puzles, els nens s'acostumen a observar i explorar el seu entorn i milloren l'atenció i capacitat de concentració.

2 Aprenen a controlar-se i reflexionar abans de prendre una decisió.

3 Desenvolupen la visió espacial i les habilitats cognitives, i adquireixen conceptes sobre el tema que proposa el puzle.

4 Milloren el raonament perceptiu, les habilitats matemàtiques i la resolució dels problemes.

5 Treballen la motricitat fina, els petits moviments que requereixen habilitat i precisió.

6 Desenvolupen la coordinació visomotora, és a dir, la relació entre la mà i l'ull.

7 Augmenten la capacitat d'extreure informació específica a partir de general, i al revés, a partir d'una peça petita, construir el tot.

8 Els millora l'autoestima i la motivació perquè acabar un puzle és sempre un petit èxit.

9 Aprenen a organitzar la informació i els conceptes del seu entorn perquè han d'ordenar les peces abans de completar-lo.

10 Afavoreixen la lògica i el llenguatge a partir de la superació d'un repte.

stats