Criatures 28/09/2013

Apunta't al rosa!

Molts beneficis

1 min

e

Què és la Targeta Rosa? És una prestació social que facilita a les persones grans o amb discapacitat reconeguda i que disposen de pocs recursos econòmics l'ús dels transports públics.

e

A qui va dirigida?

A les persones de més de 65 anys o aquelles que tenen una discapacitat igual o superior al 33% acreditada mitjançant el certificat de disminució de la Generalitat de Catalunya, amb rendes familiars inferiors a l'IPREM en la Targeta Rosa gratuïta o rendes familiars inferiors al doble de l'IPREM en la reduïda.

e

On es pot fer servir?

Es pot viatjar gratuïtament o amb tarifa reduïda en:

- Línies de bus de TMB

- Ferrocarrils de la Generalitat (en la primera corona metropolitana)

- Metro

- Trambaix i Trambesòs

- Funicular de Montjuïc

- Serveis regulars de diferents empreses en l'àmbit de l'AMB: Tusgsal, Authosa, Nou Barris BCN, Soler i Sauret (Urbans de Sant Feliu, Esplubús, JustTram i JustMetro), Rosanbus, Oliveras, Mohn i TCC2 (PR4)

e

Més informació:

900 700 077 o www.AMBmobilitat.cat

stats