El cost de ser pare

La sociòloga Sara Moreno argumenta que "ser mare és més barat que ser pare". Per què?

Per la discriminació salarial "per raó de gènere". Com que "els permisos de maternitat i paternitat preveuen el 100% de la retribució, el salari de les persones beneficiàries és clau per conèixer-ne el cost".

A l'Estat li surt més a compte ampliar la baixa de maternitat (que no el permís de paternitat) que "ampliar la xarxa pública d'escoles bressol".

El permís de paternitat és "un dret exclusiu de les persones actives laboralment" i la taxa d'activitat masculina "és superior a la taxa d'activitat femenina: els pares superen les mares com a beneficiaris potencials dels permisos laborals".

Per tot plegat, conclou: "Per a les finances de l'Estat és més barat ser mare que ser pare, però per a la vida quotidiana, resulta més car ser mare que ser pare".