El coordinador parental, clau en divorcis conflictius

La Fundació Filia va engegar al mes de febrer una prova pilot a Catalunya per introduir la figura del coordinador parental en els divorcis conflictius, una iniciativa intrajudicial pionera a Catalunya -i a tot l’Estat- dirigida a protegir l’interès superior del menor per sobre dels interessos dels seus progenitors en els processos de divorci i separacions.

La del coordinador parental és una figura que ja funciona a ple rendiment als Estats Units des del 2003, i que busca protegir i minimitzar l’impacte d’una separació conflictiva en els fills. La introducció d’aquesta figura pretén, igualment, disminuir a mitjà termini els costos emocionals i també els judicials associats a aquest tipus de litigis i conflictes entre els pares.

I qui és el coordinador parental? A grans trets, es tracta d’un professional de la mediació en l’àmbit familiar i que compta amb una formació específica que li permet acompanyar i assistir els progenitors que es troben immersos en una relació conflictiva. La finalitat de la seva actuació és ajudar-los a implementar el seu pla de parentalitat, resoldre diferències i orientar-los en relació amb les necessitats dels seus fills.