Alguns consells

És important ubicar l'ordinador i altres productes tecnològics en espais comuns. Molts usos de l'ordinador i d'altres productes tecnològics s'han de fer en espais comuns.

Cal controlar que l'estona que es passa davant d'una pantalla entra dins els límits raonables. Molts problemes atesos denoten que prèviament no hi ha hagut lògiques clares de control sobre el temps.

S'han d'afavorir conductes alternatives a les tecnologies. Construir alternatives a l'escola o a les ocupacions formals. Evitar que deixin l'esport o altres activitats per voler estar connectats.

Es poden utilitzar "interruptors externs". Existeixen filtres de control parental, alarmes, horaris, etc. que són útils per gestionar-ne l'ús.

És molt important saber observar "amb discreció". No espiar converses al Facebook, WhatsApp, etc. Cal respectar la seva intimitat però sent coneixedors dels seus contextos virtuals i de relació.

Cal transmetre un discurs de responsabilitat, moderació i prudència. Transmetre'ls que la tecnologia és una eina i que se n'ha de fer un ús responsable.

Ser conseqüent i intransigent amb pràctiques d'assetjament, descontrol econòmic, etc. Si es detecta que existeixen burles o assetjaments, cal intervenir.

* Recomanacions de Jordi Bernabeu, psicòleg