Alguns consells

e

El naixement d'un altre fill s'ha de viure amb naturalitat. Segons l'edat que tinguin els germans grans, les explicacions fisiològiques no fan falta.

e

Reserveu un espai per al germà gran (una taula alta, un racó) on no pugui accedir el petit.

e

Recordeu anècdotes familiars (vídeos, fotografies, records...) de quan el fill gran era petit. D'aquesta manera veurà que a ell també li donàveu el mateix tracte que al petit.

e

Invertiu molt de temps a escoltar-los, fer-los partícips d'aficions, activitats d'oci, etc.

e

Passeu temps tots sols amb cada nen, de manera que feu activitats exclusives per a cada un d'ells, segons els seus gustos.

e

No feu mai regals a tots els germans quan sigui l'aniversari d'un d'ells perquè és una manera de fomentar la gelosia.

e

Els pares són exemple de l'estil de conducta que volen que aprenguin els seus fills. Si els pares toleren baralles, augmentaran; si els pares es criden, els fills resoldran els seus conflictes cridant; si un dels pares es mostra gelós o desconfiat de l'altre, els seus fills seguiran el seu exemple i ho generalitzaran.

e

No manifesteu mai -ni tan sols fent broma- preferències per un o altre fill. Cada fill és irrepetible, insubstituïble i únic.

e

No interveniu gaire ràpidament en baralles que no impliquin dany físic, perquè el petit ha d'aprendre a defensar-se per si sol, mentre que el gran ha d'aprendre a cedir.

e

Mireu d'implantar actituds més cooperatives en els nens i en els adults que els envolten.

e

Eduqueu-los en la solidaritat, perquè aprenguin a ser generosos i a compartir els seus petits tresors.

e

Fomenteu la lloança d'aspectes positius dels germans.