El consell

Anunci conjunt

La psicòloga clínica Catalina Monar aconsella als pares de fills adolescents que triïn un moment per fer-los saber el canvi familiar tots dos junts. "Si ho fan així evitaran versions divergents".I també que triïn un dia que l'endemà estigui previst passar-lo plegats. La primera reacció del fill adolescent podrà ser la del disgust, però a mesura que passin les hores el fill voldrà fer preguntes perquè tindrà incerteses. Per això és important que l'endemà el passin junts, perquè el pare o la mare pugui anar-los resolent els dubtes que els formulin.