FAMÍLIES... PARLEM-NE

La comunicació a WhatsApp

Sempre estem parlant de l’ús que fan les criatures de la tecnologia, però per què no mirem l’ús que en fan les persones adultes que les envolten? La qüestió no és en la tecnologia, que ofereix moltes oportunitats positives i recursos, sinó en les actituds, els continguts, l’ús que es fa dels missatges i la manera com es van establint les relacions entre els diferents col·lectius i, en aquest cas, entre les persones adultes que, de manera reiterada, comprenem, assumim i insistim que som els models per a les generacions joves.

Per no fer una mirada tan àmplia ens centrem en les comunicacions entre les famílies en els grups de WhatsApp: pel llenguatge que s’utilitza, els debats que s’estableixen en aquests fòrums familiars i la manera com es gestionen semblen, més aviat, grups de criatures d’entre 7 i 9 anys que de persones adultes.

És important reiterar que aquests grups de WhatsApp familiars són, en molts moments, un suport i faciliten la comunicació. Cal preguntar-se, doncs, en quin moment poden perdre el seu objectiu i entrar en una espiral que supera la comunicació i la bona entesa per passar a ser un fòrum de rumors, amb informacions parcials en què majoritàriament no estan presents les persones afectades. ¿Quins objectius tenen molts d’aquests missatges i de quina manera es gestionen i perden el sentit? Per què es poden comentar accions que han tingut lloc entre les criatures sense que se n’hagi parlat abans? Per què es fan comentaris d’accions realitzades pel professorat, fent una anàlisi visceral, precipitada, sense haver-ho parlat per disposar d’una informació més acurada? Per què es poden fer comentaris i protestes o crítiques utilitzant un llenguatge poc elaborat i poc respectuós, més propi de les criatures?

Aquests missatges no són neutres i provoquen, sovint, situacions que acaben sent irreversibles perquè generen desassossec, dificultats i rumors que, en tant que desajustats, tenen molta falsedat i molts matisos que no arriben a considerar-se. Quin model estem donant a les generacions joves? No hem d’oblidar que la tecnologia mai pot substituir la comunicació personal. Quan no n’hi havia ja sentíem allò de “critica, que alguna cosa queda”. A hores d’ara, i per l’abast de la tecnologia, hem de tenir present que les repercussions són més grans i els problemes que poden generar en molts casos no tenen marxa enrere.