Les claus de l'èxit de la nova figura

El coordinador de parentalitat és de gran utilitat pels motius següents:

Rebaixar els efectes negatius del divorci o separació i afavorir el benestar de nens i pares amb alta conflictivitat durant el període de transició i reorganització després de la separació.

2 Reduir el cost econòmic i emocional a la família.

Crear estalvi al departament de Justícia, que ha de destinar menys recursos econòmics i de temps a aquests pares en litigi crònic, ja que es redueixen significativament les visites al jutjat.