Per fer a casa

Alguns trucs

De camí a l’escola l’infant observa quin temps fa: sent la pluja, el fred a les galtes, el vent violent, el sol que escalfa. Potser serà capaç d’observar que la tempesta li fa por o l’excita. (5-12 anys)

Quin humor tenen els pares avui? I els germans i les germanes? L’infant els observa sense criticar. A vegades dins nostre hi ha dies que plou i d’altres fa sol. (5-12 anys)

Si tenim pressa perquè arribem tard, què ens passa? Sentim com ens batega el cor? I les cames, només corren elles? Escoltem bé tot el que es belluga. (5-12 anys)

Anem davant el mirall i comencem a riure: què canvia a la nostra cara? (5-12 anys)

Resseguim el palmell de la mà. Com són els dits? I el palmell? Hi detectes alguna piga? Sabies que la tenies? (2-12 anys)